Kariera | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kariera

kariera

Zaplanuj swój rozwój zawodowy  - studia to najlepszy czas na rozwój i zbieranie doświadczeń na rynku pracy.

Sprawdź jakie propozycje ma dla Ciebie Biuro Karier i Absolwentów, które wspiera studentów i absolwentów w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do wejścia na rynek pracy oraz podjęciu zatrudnienia, zgodnego ze ścieżką kształcenia

Zapoznaj się z ofertą kursów i szkoleń

Poznaj ofertę Akademickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej

 

Więcej informacji

Biuro Karier i Absolwentów Politechniki Gdańskiej
tel. + 48 58 347 28 84
e-mail: biuro.karier@pg.edu.pl