słup energetyczny

Studia prowadzone jedynie na II stopniu

Jeżeli jesteś zainteresowany nabywaniem wiedzy i umiejętności podczas zajęć o charakterze praktycznym, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz miał okazję, wykorzystać nabytą wiedzę i sprawdzić ją podczas zajęć praktycznych. Doświadczenie jakie uzyskasz podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych w przemyśle z pewnością wyróżni Cię na rynku pracy.