Chemia budowlana | Politechnika Gdańska

Treść strony

Chemia budowlana

chemia budowlna

Chemia budowlana to unikatowy kierunek, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Łódzką, który umożliwia połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej.

Podczas studiów poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej; semestr siódmy oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów (Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Argumenty za:

  • studiowanie na różnych uczelniach gwarantuje możliwość zdobywania wiedzy od różnych specjalistów, co sprzyja poszerzeniu horyzontów
  • zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie i dobranie materiałów do różnych zastosowań budowlanych
  • zdobycie wiedzy o badaniach, atestacji i certyfikacji wyrobów
  • zdobycie umiejętności pracy ze specjalistycznym oprogramowania i komputerowymi bazami danych

Perspektywy zatrudnienia:

  • technologie wytwarzania,
  • przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym
  • technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów
  • instytuty badawcze