Technologia chemiczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologia chemiczna

technologia chemiczna

W ramach tego kierunku poznasz budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.

Niektóre zajęcia są prowadzone w systemie blokowym, co pozwala na dogłębne przestudiowanie danych przedmiotów. Projekty grupowe pomogą ci natomiast nauczyć się efektywnej pracy zespołowej. W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych, procedur analitycznych, badań środowiska lub kontroli jakości surowców.

Wszystko to w ramach trzech specjalności do wyboru: Analityka techniczna i przemysłowa, Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych i Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych


Argumenty za:

  • zróżnicowanie profili sprawia, że każdy student odnajdzie dziedzinę zgodną ze swoimi predyspozycjami i pasjami
  • zdobyta wiedza umożliwia wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do tradycyjnych technologii
  • duża liczba zajęć laboratoryjnych
  • urozmaicony program praktyk, w tym także staży zagranicznych

Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w przemyśle chemicznym i jemu pokrewnych
  • przemysł syntezy organicznej
  • przedsiębiorstwa innowacyjne
  • instytuty naukowo-badawcze