Technologie kosmiczne i satelitarne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologie kosmiczne i satelitarne

space

Kierunek prowadzony jedynie na II stopniu (w j. angielskim)

Jest to międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek, dostarczający specjalistycznej wiedzy o technologiach kosmicznych i ich zastosowaniach: mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, misje kosmiczne, telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna.

Studiując Technologie kosmiczne i satelitarne zdobędziesz uporządkowaną i poszerzoną wiedzę zarówno z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również z zagadnień specjalistycznych – obejmujących, oprócz wymienionych na początku, także mechatronikę w zastosowaniach kosmicznych, kosmiczne technologie bezpieczeństwa czy podstawy prawne działalności w kosmosie. Będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności, a także do samodzielnego dalszego poszerzania swojej wiedzy.

  • studia prowadzone w języku angielskim
  • jeden semestr studiów na uczelni Hohschule Bremen w Niemczech
  • szkolenia językowe, adaptacyjne i międzykulturowe  
  • stypendium na czas pobytu na uczelni w Niemczech
  • dwa dyplomy - dyplom z Politechniki Gdańskiej ukończenia kierunku "Technologie Kosmiczne i Satelitarne” oraz dyplom z Hochschule Bremen z wybranego kierunku tj. "Aerospace Technologies", "Computer Science" lub „Electronics Engineering”
  • studia prowadzone przez nauczycieli z PG, Hochschule Bremen, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz specjalistów z sektora kosmicznego