mechatronika

Mechatronika bazuje na podstawowej wiedzy i umiejętności z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kształcąc się na kierunku mechatronika opanujesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia systemów mechatronicznych. Zagłębisz się w tajniki mechatroniki stosowanej dotyczącej teoretycznej i praktycznej znajomości elementów mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, a przede wszystkim – integracji wymienionych elementów w produkcie.  

Praca mechatronika polega na nieustannym szukaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń. Dlatego  od piątego semestru studiów większość zajęć praktycznych odbywa się w formie projektów zespołowych, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu, wraz z konwencjonalną bazą laboratoryjną, nowoczesne dedykowane pracownie, m.in.: Programowania i Modelowania Systemów Mechatronicznych, Zastosowań Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych, Układów Zasilania Silników.

Wyposażony w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zawodu, staniesz się niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

Argumenty za:

  • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
  • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
  • zaczniesz posługiwać się specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi Ci jego swobodne wykorzystywanie
  • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie na studiach za granicą

Perspektywy zatrudnienia:

  • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym.
  • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.
  • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
  • kierowanie i uczestniczenie w pracach innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych.