energetyka

Energetyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową maszyn energetycznych, proekologicznymi technologiami energetycznymi oraz energetyką przyszłości.

Na kierunku Energetyka prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa studenci mogą wybrać jedną z kilku niezwykle interesujących specjalności:

 • automatyzacja systemów energetycznych
 • diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
 • proekologiczne technologie energetyczne
 • maszyny przepływowe pod patronatem Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company

Argumenty za:

 • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce.
 • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne.
 • łączenie teorii z praktyką.

Perspektywy zatrudnienia:

 • elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne
 • firmy budujące obiekty elektroenergetyczne
 • działy energetyczne przedsiębiorstw gospodarczych
 • firmy wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych