Budowa maszyn i okrętów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Budowa maszyn i okrętów

Studia na kierunku budowa maszyn i okrętów umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza. Studia mają charakter niestacjonarny, z dużym udziałem wykładów prowadzonych zdalnie, w formie asynchronicznej, co umożliwia opanowanie wymaganego materiału w wybranym przez studenta dniu tygodnia i godzinach. Program studiów charakteryzuje się również bardzo dużym udziałem przedmiotów wybieralnych umożliwiających rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Argumenty za:

  • Absolwent kierunku Budowa Maszyn i Okrętów posiada wiedzę pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera w dziedzinach techniki związanych z mechaniką i okrętownictwem.
  • System studiów wyrabia i utrwala w nim takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność.
  • Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów; materiałoznawstwa; termodynamiki; mechaniki płynów; projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym okrętowych; technik wytwarzania części maszyn;  eksploatacji urządzeń, najnowszych technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań projektowych oraz obliczeń inżynierskich.
  • Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie budowy maszyn i okrętów.

Perspektywy zatrudnienia:

Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej, w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną, umożliwiają absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającą mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwent posiada również znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach.