transport wodny

Transport i logistyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych nowoczesnym transportem wodnym i intermodalnym oraz logistyką.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

Studia rozpoczynają się od przedstawienia podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i technicznych, która będzie pogłębiana w obrębie trzech specjalności: środków transportu, systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

  • Środki transportu wodnego są związane z projektowaniem i eksploatacją środków transportu: statków różnej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki.
  • Systemy transportu wodnego poruszają temat organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem wodnym.
  • Zarządzanie w transporcie obejmuje zagadnienia zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu oraz ekonomiki transportu.

Argumenty za:

  • strategiczne położenie Trójmiasta na mapie transportowej Europy - dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
  • pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, planowania i zarządzania procesami transportowymi
  • rozwój centrów logistycznych w Polsce, zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą

Perspektywy zatrudnienia:

  • jednostki eksploatacyjne transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego
  • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
  • jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego
  • przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne