Okręty i konstrukcje morskie to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową statków od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Nowy kierunek okręty i konstrukcje morskie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Program studiów wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku, w szczególności, jeżeli chodzi o posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi w pracy inżyniera z jednoczesnym zachowaniem podstaw wiedzy inżynierskiej i umiejętności weryfikacji rozwiązań projektowych metodami klasycznymi. Efekty uczenia się zostały przypisane do przedmiotów programu, powstałego po ankietyzacji czynnych zawodowo absolwentów poprzedniego kierunku: Oceanotechnika, pracujących w różnych sektorach branży oceanotechnicznej, zajmując w niej stanowiska od kierowniczych po najniższe, zarezerwowane dla świeżych adeptów sztuki okrętowej. 

Argumenty za:

  • bliskość zakładów przemysłu morskiego a więc dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
  • szeroki zakres pozyskiwanej wiedzy technicznej, przydatnej także w innych gałęziach przemysłu
  • nowoczesne laboratoria (w tym basen modelowy)

Perspektywy zatrudnienia:

  • stocznie produkcyjne i remontowe
  • biura projektowo – konstrukcyjne przemysłu okrętowego
  • służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich
  • towarzystwa klasyfikacyjne
  • przedsiębiorstwa pozyskiwania ropy i gazu ze złóż morskich
  • placówki naukowo – badawcze przemysłu okrętowego