Przejdź do treści

Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024 | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-09-01

Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024

Na zdjęciu widoczny fragment bramy głównej z napisem Politechnika Gdańska z orłem. W tle gmach główny Politechniki Gdańskiej
Z początkiem września rozpoczyna się nowa kadencja władz Politechniki Gdańskiej. Funkcję rektora nadal sprawować będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, a prorektorów ­– dotychczasowi prorektorzy. Na sześciu z dziewięciu wydziałów funkcję dziekana obejmą nowe osoby, zmienią się też prodziekani. Rozpocznie się również nowa kadencja Senatu PG w zmienionym składzie.

Prof. Krzysztof Wilde przez cztery kolejne lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej.

Wybrany w wyborach, które odbyły się 9 kwietnia rektor, na prorektorów powołał osoby dotychczas pełniące te funkcje. Są to:

• dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia

• prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

• prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki

• prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

Rektor i prorektorzy

Kadencję 2020-2024 rozpocznie także Senat Politechniki Gdańskiej w nowym składzie, który tworzą kierownictwo uczelni, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów i doktorantów, a także przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni.

Senat PG

Sześcioma wydziałami Politechniki Gdańskiej pokierują nowi dziekani. W przypadku trzech wydziałów dziekani nie zmienią się.

Oto dziekani kadencji 2020-2024:

• Wydział Architektury: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

• Wydział Chemiczny: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

• Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

• Wydział Elektrotechniki i Automatyki: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni

• Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni

• Wydział Mechaniczny: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni

• Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni

• Wydział Zarządzania i Ekonomii: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni.

Dziekani i prodziekani

Funkcję kanclerza PG będzie pełnić dotychczasowy kanclerz Mariusz Miler.

Przypomnijmy, że na Politechnice Gdańskiej działają cztery Centra Priorytetowych Obszarów Badawczych, którymi kierują pełnomocnicy rektora. Są to:

• Centrum BioTechMed – prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

• Centrum EkoTech – prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

 Centrum Materiałów Przyszłości – prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

• Centrum Technologii Cyfrowych – dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni

833 wyświetleń