Prace dyplomowe studentek wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-15

Prace dyplomowe studentek wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

dwie dłonie na klawiaturze komputera
W XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza oraz XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2020, które są prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nagrody zdobyły dwie studentki z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Nagrodę za najlepszy dyplom magisterski zdobyła Marta Bogdziewicz za pracę pt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu”. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak - Derlacz, prof. PG.

Natomiast w konkursie prac licencjackich laureatką została Paulina Głodowski za pracę pt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej.” Licencjat napisany pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sekuły, prof. PG.

Ideą tych corocznych konkursów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest promowanie absolwentów pomorskich uczelni wyższych przez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego.

Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z Trójmiasta, wyłoniła prace, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.

Kapituła konkursowa doceniła też prace dyplomowe napisane na bardzo wysokim poziomie, które zdobyły uznanie jej członków, a z uwagi na ograniczoną liczbę przyznawanych nagród i wyróżnień nie zostały uhonorowane. Wśród nich znalazła się praca magisterska "Algorytmy wspomagające decyzje operatorskie w biologicznej oczyszczalni ścieków" autorstwa Bartosza Maciąga i Krzysztofa Milewskiego z WEiA, wypromowana przez dr hab. inż. Roberta Piotrowskiego.

228 wyświetleń