Webinar: Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-04

Webinar: Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Grafika z infomacjami dot. webinaru - tytułem, datą, godzinami, z rysunkiem laptopa
Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej zaprasza na webinar ,,Zostań ekspertem merytorycznym w projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, który odbędzie się 9 lutego o godz. 12. 

Webinar przybliży uczestnikom zasady działania projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu, gdzie pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

Operatorem projektu jest spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento. 

Spotkanie poprowadzą Krzysztof Malicki, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych oraz Piotr Markowski, kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw.​

Uczestnicy poznają dokładne obszary zaangażowania w projekcie przewidziane dla pracowników oraz zespołów naukowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości ich udziału w projekcie oraz główne korzyści z tego wynikające. Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zakresem zadań w projekcie przewidzianym dla pracowników oraz zespołów naukowych w zależności od charakteru ich uczestnictwa.

Plan spotkania:

12.00 - 12.20 Informacje o projekcieμGranty B+R dla przedsiębiorstw
12.20 - 12.40 Rola ekspertów merytorycznych w projekcie
12.40 - 13.00 Jak zostać ekspertem merytorycznym?
13.00 - 13.20 Realizacja prac B+R w projekcie przez zespoły naukowe
13.20 - 13.30 Podsumowanie spotkania

Bezpłatne zapisy  Wydarzenie na FB 

 

91 wyświetleń