Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zarządzania uniwersytetem | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-05-07

Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. zarządzania uniwersytetem

zdjęcie przedstawia latarnię morską. Napis: Baltic Sea Region University Networks
Zagadnienia związane z zarządzaniem nowoczesnym uniwersytetem były tematem seminarium ”University Governance Reforms – Expectations and Experiences”, zorganizowanego przez Baltic Sea Region University Network (BSRUN). W spotkaniu on-line udział wzięli członkowie sieci uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego oraz zaproszeni goście. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Od początku istnienia sieci BSRUN omawiane są różne aspekty zarządzania uniwersytetem. Na początku, ze względu na fakt, że uczelnie tworzyły nowe, bardziej nowoczesne struktury zarządzania uczelnią, dyskusje koncentrowały się przede wszystkim na organizacji administracji centralnej uniwersytetów. Z biegiem czasu podejmowane tematy ewaluowały w związku z zachodzącymi zmianami oraz rozwojem uczelni i uwarunkowań prawnych w różnych krajach stowarzyszonych w sieci.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się zdalnie 6 maja, miało na celu zapoznanie uczestników z analizowanymi scenariuszami realizowanymi na Łotwie w związku z wprowadzaniem w tym kraju nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, doświadczeniami z transformacji po wdrożeniu analogicznych ustaw na Uniwersytecie w Oulu i Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Politechnice Gdańskiej.

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przedstawił działania Politechniki Gdańskiej związane z powołaniem Związku Uczelni im. Fahrenheita oraz sprawdzaniem możliwości powstania federacji uczelni w nieodległej przyszłości. Prorektor omówił kwestie synergii zarówno na polu działalności naukowej, jak i dodatkowych aktywności trzech uczelni testujących potencjał federalizacji - Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Przypomnijmy, że w marcu odbyło się seminarium BSRUN nt. akademików, a w kwietniu seminarium BSRUN nt. zrównoważonego rozwoju.

130 wyświetleń