Organizacja kształcenia na PG w roku akademickim 2021/2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-10

Organizacja kształcenia na PG w roku akademickim 2021/2022

gmach główny Politechniki Gdańskiej w letniej scenerii, na pierwszym planie fontanna
Rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Gdańskiej rozpocznie się 1 października. Zmierzając w kierunku stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju, władze Politechniki Gdańskiej zadecydowały, że zajęcia na uczelni będą realizowane w trybie hybrydowym: stacjonarnie i zdalnie, z przewagą formy stacjonarnej.

Podstawową formą prowadzenia zajęć będzie forma stacjonarna, z tym że wykłady w dużych grupach powinny odbywać się zdalnie – w tym przypadku decyzje podejmą dziekani wydziałów.

Dziekani będą na bieżąco określać wykaz zajęć, które będą realizowane w sposób zdalny lub mieszany (hybrydowy), a informacje na ten temat mają być zamieszczane na stronach internetowych wydziałów.

Egzaminy i zaliczenia mają odbywać się stacjonarnie, jednak dopuszcza się ich przeprowadzenie także w formie zdalnej. Decyzję w tej sprawie podejmie dziekan wydziału po konsultacji z nauczycielem odpowiedzialnym za przedmiot i starostą roku, a w przypadku szkół doktorskich – ich dyrektorzy.

Zajęcia wychowania fizycznego w Centrum Sportu Akademickiego będą odbywać się w formie stacjonarnej. Dyrektor CSA określi warunki odbywania i sposób zaliczenia tych zajęć w formie zdalnej lub mieszanej przez studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

15 sierpnia 2021 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak informuje MEiN w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa, jeśli zwiększy się liczba zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W przypadku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, które będą obowiązywać na terytorium kraju w roku akademickim 2021/2022, powyższe zasady organizacji kształcenia na PG pozostaną obowiązujące, o ile nie będą sprzeczne z nowymi przepisami.

Jak informowaliśmy wcześniej, wrześniowa sesja poprawkowa będzie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Zarządzenie rektora Kalendarz roku akademickiego 2021/2022

17445 wyświetleń