Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Transmisja online | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-13

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Transmisja online

Kartusz i flagi wiszące nad wejściem do Gmachu Głównego
Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1 października o godz. 11.15.

Transmisja online

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbywa się, tak jak w roku ubiegłym, w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników uroczystego posiedzenia Senatu PG, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale Youtube.

Posiedzenie Senatu rozpocznie się powitaniem i przemówieniem inauguracyjnym prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Po nim nastąpi wręczenie medali i odznaczeń, w tym nadanie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej” dla wyróżnionego naukowca.

W kolejnej części posiedzenia goście wysłuchają wystąpień inauguracyjnych dziekanów, a po nich odbędzie się immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Tę część posiedzenia zakończy przekazanie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej.

Na zakończenie uroczystości prof. Łukasz Sułkowski wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym – między utopią wolności a dystopią władzy”. Naukowiec jest kierownikiem Katedry Zarządzania Jednostkami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorem ds. badań naukowych i internacjonalizacji w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. 

W tym roku, w związku z trwającą pandemią, nie odbędą się inauguracje wydziałowe.

Organizacja roku akademickiego

11240 wyświetleń