Związek Uczelni Fahrenheita – konsultacje umowy ramowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-05

Związek Uczelni Fahrenheita – konsultacje umowy ramowej

Złączone ręce
Podczas pierwszej z trzech debat pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita”, która odbyła się w czwartek 4 listopada na Politechnice Gdańskiej, władze Związku zadeklarowały chęć podpisania umowy ramowej o utworzeniu wspólnoty Uczelni Fahrenheita pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Treść umowy będzie jeszcze poddana konsultacjom ze społecznością akademicką każdej z uczelni.

Umowa ramowa, którą chcą zawrzeć uczelnie wchodzące w skład Związku Uczelni Fahrenheita (FarU), miałaby zostać podpisana po zakończeniu trzeciej debaty akademickiej pt. „Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?”, a więc 9 grudnia 2021 r. Odbędzie się ona na Uniwersytecie Gdańskim. Drugą z debat, 18 listopada, zorganizuje Gdański Uniwersytet Medyczny. Więcej informacji i formularze rejestracyjne dostępne są tutaj.

Zawarcie kolejnego porozumienia o współpracy ma na celu jednoznaczne wyartykułowanie woli wspólnego działania i integracji trzech uczelni oraz potwierdzenie tej woli poprzez szerokie konsultacje ze społecznościami i interesariuszami każdej uczelni, a także wyraźne oparcie integracji na wspólnych wartościach i celach. Miałaby też zawierać deklarację dotyczącą zamiaru utworzenia w przyszłości federacji uczelni (z zachowaniem autonomii każdego podmiotu), co również miałoby być poparte konsultacjami.

Z proponowaną treścią nowego porozumienia można się zapoznać poniżej, a debatować nad nią będą senaty uczelni podczas listopadowych posiedzeń. Władze FarU, czyli rektorzy GUMed, PG i UG oraz dyrektorka Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska podkreślają przy tym, że każdy przedstawiciel społeczności akademickiej wszystkich trzech uczelni ma możliwość zaproponowania uwag do treści umowy drogą mailową na adres: office@faru.edu.pl. Maile można wysyłać do 3 grudnia 2021 r.                                                                     Zobacz proponowaną treść umowy 

Razem możemy więcej - relacja z pierwszej debaty "Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?"

388 wyświetleń