Kreatywne projekty dla uczniów szkół średnich dzięki programowi Uranium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-08

Kreatywne projekty dla uczniów szkół średnich dzięki programowi Uranium

dzieciaki
11 projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych otrzymało finansowanie w programie Uranium Supporting Cooperation with High School, na łączną wartość prawie 320 549 zł. Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi, zwłaszcza spoza Trójmiasta, zachęcając uczniów do podjęcia studiów na PG.

W zakończonym naborze złożono 24 wnioski, z których finansowanie otrzymały następujące projekty:

1. Plastikowy paradoks: jak bakterie zmieniają grę!

 • Kierownik projektu: dr inż. Martyna Mroczyńska-Szeląg, przyznane środki: 25 104
 • Współpraca: Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lub. i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.

Podczas warsztatów uczniowie podejmą się próby sklonowania genu PETazy (enzymu degradującego plastik PET, pochodzącego z bakterii Ideonella sakaiensis) i wyprodukowanie tego enzymu w komórkach E. coli.

2. Nowoczesne modelowanie w technice na Politechnice: od mikroskali do makroskali

 • Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wałachowska, przyznane środki: 29 931
 • Współpraca: Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie.

W ramach projektu przewidziany jest cykl wykładów, warsztatów i laboratoriów na czterech różnych wydziałach PG (Wydział Chemiczny, WFTiMS, WIMiO oraz WZiE). Na PG odbędą się wykłady nt. jak badania DNA mogą pomóc w odkryciu genealogicznych korzeni i śledzeniu migracji przodków. Prowadzący zaznajomią uczniów z Autodesk Inventor oraz dadzą okazje modelowania brył 3D. Poruszą również zagadnienia takie jak strzelanie z łuku i crash-testy samochodowe. Uczniowie będą również grać w grę rynkową z wykorzystaniem kart do gry czyli interaktywną symulację procesu ustalania cen w warunkach konkurencji doskonałej.

3. Podstawy matematyki wyższej i zjawisk fizycznych w modelowaniu problemów dnia codziennego z wykorzystaniem zestawów robotycznych

 • Kierownik projektu: mgr inż. Sebastian Dziedziewicz, przyznane środki: 29 844
 • Współpraca: V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

Uczestnicy będą mieć możliwość stworzenia prostych aplikacji wykorzystujących zjawiska fizyczne, takie jak automatyczne sterowanie robotem w zależności od warunków środowiska.

4. Z Elbląga na Politechnikę Gdańską  ekologiczne źródła energii i nie tylko

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Szociński, przyznane środki: 29 955 zł
 • Współpraca: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka.

Uczestnicy będą brać udział w zajęciach z tematów: „Biomasa jako źródło energii odnawialnej”, „Zielona energia uzyskiwana z paneli fotowoltaicznych”, „Ogniwa paliwowe zasilane wodorem” orazOchrona środowiska i bezpieczeństwo a korozja obiektów infrastruktury przemysłowej”.

5. Wspólny Kurs 

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, przyznane środki: 30 000zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach

Tematy, które będą poruszane na warsztatach: Czy warto studiować budowę okrętów, czy statek może latać? – pokaz na basenie modelowym, Eureka! – pokaz na basenie modelowym, jak sobie radzić ze stresem, czyli o naprężeniach w materiale, co tu tak sztywno? Wykład o wyboczeniu konstrukcji, skąd bierze się energia elektryczna w twoim gniazdku? – Polski mix energetyczny. Odbędzie się również wizyta uczniów w asyście nauczycieli PG na targach EduOffshore Windi/lub TargOiOwisko. Możliwa wizyta w stoczni i/lub porcie celem pokazania rzeczywistych, funkcjonujących obiektów, w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - wizyta eksperta branży stoczniowej i logistyczne.

6. Warsztaty z programowania analiz i wizualizacji danych w językach R oraz Python.

 • Kierownik projektu: dr inż. Karol Flisikowski, przyznane środki: 26 091zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach.

Uczestnicy pracują nad własnymi projektami w językach R oraz Python wykorzystując zdobytą podczas zajęć wiedzę i umiejętności.

7. Techniki inżynierii powierzchni i metody badań biomateriałów " 

 • Kierownik projektu: dr inż. Beata Majkowska-Marzec, przyznane środki: 29 975 zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

W ramach projektu odbędą się warsztaty laboratoryjne z następującego zakresu: modyfikacja powierzchni metalicznej poprzez obróbkę laserową, elektroforetyczne osadzanie powłok (węglowych, tlenkowych, kompozytowych) na podłożu metalicznym, utlenianie elektrołukowe podłoża tytanowego lub badania laboratoryjne krwi i moczu. Na wytworzonych próbkach zostaną w kolejnym etapie warsztatów przeprowadzone obserwacje mikroskopowe powierzchni z użyciem mikroskopu optycznego i SEM, badania jej zwilżalności i pomiar chropowatości.

8. Wybrane aspekty druku 3d oraz pomiarów metrologicznych w technologii maszyn

 • Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Laska, przyznane środki: 29 975zł
 • Współpraca: Centrum Nauk Technicznych Technikum nr 1 w Chojnicach.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z: opracowaniem procesu szybkiego prototypowania części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM, realizacją druku, charakterystyką metod przyrostowych, budową oraz obsługą drukarek 3d. Poznają m.in. podstawy inżynierii odwrotnej – skanery 3d, przygotowanie i obróbka modeli komputerowych oraz pomiary metrologiczne z wykorzystaniem przyrządów warsztatowych oraz Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych (WMP).

9. Nowoczesna chemia praktyczna dla uczniów liceum 

 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Laskowski, przyznane środki: 29 920zł
 • Współpraca: Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Królowej Jadwigi w Tczewie

Organizatorzy proponują uczniom przygodę w postaci zaprojektowania i przeprowadzenia procesu izolacji wybranego związku pochodzenia naturalnego (piperyna, kofeina lub inny) z powszechnie dostępnego materiału roślinnego, a następnie potwierdzenia jego struktury chemicznej z wykorzystaniem metod spektroskopii NMR oraz spektrometrii mas. Proces izolacji pozwoli uczniom na zetknięcie się z najważniejszymi gałęziami i technikami nowoczesnej chemii, tj. chemią nieorganiczną, organiczną, analityczną, fizyczną, a także krystalizacją i metodami spektroskopowymi. Aby zrealizować postawiony cel, na przestrzeni kilkunastu tygodni, uczniowie będą musieli przygotować roztwory buforowe, wykonać szereg ekstrakcji (w tym w aparacie Soxhleta), zastosować techniki chromatograficzne (w tym chromatografię cienkowarstwową i kolumnową), zapoznać się z działaniem obrotowej wyparki próżniowej, wykrystalizować pożądany związek chemiczny, a następnie poddać go kompleksowym badaniom spektroskopowym w celu udowodnienia jego budowy chemicznej z rozdzielczością atomową.

10. Kosiarze Umysłów

 • Kierownik projektu: mgr Rafał Kasprów, przyznane środki: 29 986 zł
 • Współpraca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Kwidzynie.

Centrum Sportu Akademickiego poprzez projekt chce pokazać możliwości łączenia studiowania na Politechnice z kontynuacją treningów na wysokim poziomie w licznych sekcjach sportowych oraz przedstawić uczniom funkcjonujący system stypendialny. Udział w  pikniku sportowym zorganizowanym przy współpracy CSA oraz studentów PG - absolwentów ZSO nr 2 w Kwidzynie

11.„Od teorii do praktyki” doskonalenie kompetencji cyfrowych 4K w programowaniu i rozbudowa „mostu współpracy” 

 • Kierownik projektu: mgr Anna Domagalska, przyznane środki: 29 767 zł
 • Współpraca: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

Celem projektu jest pokazanie w praktyce i na wielu przykładach „z życia wziętych”, iż zagadnienia poznawane przez uczniów w szkole średniej na lekcjach matematyki, fizyki i informatyki mają wprost zastosowanie w naszej codzienności. Uczestnicy będą mieli okazje rozwiązywania problemów dnia rzeczywistego w oparciu o poznane zagadnienia matematyczne i modelowanie ich z wykorzystaniem zestawów robotycznych mbot. Podczas pracy zespołowej i doskonalenia kompetencji cyfrowych 4K stworzą prostą aplikację. Wizyta przewiduje również odwiedziny laboratoriów firmy Intel.


Uranium Supporting Cooperation With High Schools wspiera współpracę uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta. To element zadań w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), które Politechnika Gdańska realizuje jako uczelnia badawcza

Poza realizacją programu Uranium, w szerokiej ofercie PG skierowanej do uczniów są m.in: Stypendium Talentów, Politechnika Talentów, a także wykłady, wycieczki czy kursy dla maturzystów. Z myślą o nauczycielach przygotowany został specjalny newsletter dla szkół przybliżający działalność edukacyjną, naukową, ale i codzienne życie uczelni. Politechnika zaprasza również na bezpłatne szkolenia online dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 

Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej szkoly.pg.edu.pl .

477 wyświetleń