Decyzje rektora ws. stypendiów już do odbioru Decyzje rektora ws. stypendiów już do odbioru


Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatów studiów doktoranckich na swoich wydziałach.

Wprowadzenie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Wprowadzenie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa


W dn. 6 grudnia 2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Stypendia doktoranckie i projakościowe - decyzje rektora Stypendia doktoranckie i projakościowe - decyzje rektora


Poniżej prezentujemy listy rankingowe doktorantów, którzy aplikowali o stypendia doktoranckie i projakościowe na rok 2017/2018, wraz z decyzjami ws. przyznania bądź odmowy przyznania tych stypendiów, podjętymi w dn. 29.11.2017 przez Prorektora ds. Nauki działającego z upoważnienia Rektora PG.

Rozpoczyna się głosowanie do budżetu obywatelskiego PG - II edycja Rozpoczyna się głosowanie do budżetu obywatelskiego PG - II edycja


Od 21 do 28 listopada trwa głosowanie nad projektami do drugiej edycji budżetu obywatelskiego (BO) Politechniki Gdańskiej. Do rozdysponowania jest 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł - studenckich. Wstępną weryfikację przeszło i zostało dopuszczonych do głosowania 16 z 22 zgłoszonych projektów pracowniczych i 9 z 13 zgłoszonych przez studentów.

Ogólnopolski konkurs STUDENT WYNALAZCA - także dla doktorantów Ogólnopolski konkurs STUDENT WYNALAZCA - także dla doktorantów


Już po raz ósmy odbędzie się ogólnopolski konkurs „Student Wynalazca”. Nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską trwa do 15 stycznia 2018 r.
Wyświetlanie 1 - 5 z 144 rezultatów.
z 29