Dział Spraw Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Naukowych
 • 2022-06-24

  ERC Mentoring Initiative

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) oferuje wsparcie mentoring’owe dla zainteresowanych uczestnictwem w grantach ERC. Naukowcy (aktualnie realizujący grant krajowy) mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR (koordynator inicjatywy) w celu nawiązania kontaktu z mentorem ERC (baza laureatów). Następnie ustalany jest zakres konsultacji. Zgłoszenie i...

 • 2022-05-10

  Premie za publikacje naukowe i patenty

  Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 30 czerwca 2022 r. Uwzględniane są odpowiednio wydane publikacje naukowe i uzyskane patenty po 1 stycznia 2022 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do 31.05.2022 r. oraz 31.01.2023...

 • 2022-04-22

  Program Ulam

  Do maja br. można składać wnioski o uczestnictwo w programie Ulam. To inicjatywa ułatwiająca przyjazdy do Polski zagranicznym naukowcom w ramach: prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu podoktorskiego, pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6...

 • 2022-03-18

  Klimatyczna Regeneracja Miast

  OEE Open Eyes Economy organizuje II Kongres Regeneracji Miast, który jest planowany w dniach 7 – 8 czerwca 2022 Inicjatywa przewidywana jest jako forum wymiany rodzimych i międzynarodowych doświadczeń modernizowania i odradzania miast pod kątem współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu.   Kształtowanie obszarów metropolitalnych i przestrzeni miejskich w sposób...

 • 2022-03-08

  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Do 11 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej Można zgłosić jednego...

 • 2022-02-02

  Funding & tender opportunities

  Funding & tender opportunities jest źródłem informacji o Horyzoncie Europa – zapraszamy na szkolenie z użytkowania portalu, które odbędzie się dn. 18.02.2022 (piątek) w godz. 10.00–13.15 (online). Program szkolenia>>> kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54 Realizacja w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”

 • 2022-01-05

  STOS - Smart and Transdisciplinary knOwledge Services

  Na terenie uczelni powstaje nowoczesny ośrodek informatyczny, który będzie wspierał naukowców w realizacji innowacyjnych projektów badawczych. Więcej o przedsięwzięciu >>> Inwestycja ma być gotowa do końca czerwca 2022 roku. Koszt budowy inteligentnego obiektu to blisko 156 milionów złotych., z czego 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu...

 • 2021-11-30

  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

  Do dnia 31 grudnia 2021r. będzie prowadzony nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1  grudnia 2021 r. Stypendium może otrzymać...