VI edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej – głosowanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-29

VI edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej – głosowanie

Budżet obywatelski PG

Czternaście projektów pracowniczych i studenckich zostało dopuszczonych do głosowania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, które rozpocznie się już 26 listopada i potrwa do 3 grudnia. Twój pomysł, twój głos – korzyść dla wszystkich!

W ramach tegorocznej edycji BO PG zgłoszonych zostało łącznie 19 projektów, z czego – po weryfikacji zgodności z regulaminem – do głosowania dopuszczono 8 projektów pracowniczych i 6 studenckich.

Projekty pracownicze  Projekty studenckie

Głosowanie za pośrednictwem formularza rozpoczęło się 26 listopada o północy i potrwa do 3 grudnia do godz. 23.59.

Lista rankingowa projektów zostanie ogłoszona na stronie BO PG 10 grudnia po godz. 12.00, natomiast ostateczna lista projektów do realizacji – 23 grudnia po godz. 12.00.

Harmonogram

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i mają zostać zrealizowane do końca 2022 r. 

Na ich realizację, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczono łącznie pół miliona złotych, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – na projekty studenckie.

W ramach poprzednich pięciu edycji BO PG do realizacji przeznaczonych zostało łącznie 15 projektów pracowniczych i 18 projektów studenckich. Na ich realizację przeznaczono w sumie 2,5 miliona złotych. Obecnie realizowane są zadania z BO PG 2021 – ze stanem zaawansowania poszczególnych projektów można zapoznać się na stronie internetowej BO PG.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła budżet obywatelski.

Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Więcej o PO PG

34 wyświetleń