Szanowni Państwo,
W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

POMOC EZD
Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35
kom. +48 797 306 030

ezd@pg.edu.pl
helpdesk@pg.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy na HELP DESK

EZD PUW czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Białymstoku to jednolity system będący własnością Skarbu Państwa, zabezpieczany przez Wojewodę Podlaskiego i rozwijany statutowo przez PUW na rzecz administracji publicznej RP przy współpracy z Partnerami PUW.
Więcej informacji pod adresem: http://ezd.gov.pl
 

Nazwa pisma Skrócony opis Treść do pobrania (link)
Zarządzenie Rektora nr 12/2017 z 5 lipca 2017 w sprawie: zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych t.j. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej. Instrukcja Kancelaryjna
Instrukcja Archiwalna
Zarządzenie Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018 w sprawie: zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej Treść Zarządzenia Rektora nr 8/2018
Pismo okólne Rektora nr 30/2018 z 20 grudnia 2018 w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i zmiany Koordynatora Czynności Kancelaryjnych. Treść Pisma okólnego Rektora nr 30/2018
Pismo okólne Rektora nr 7/2018 z 7 marca 2018 w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Głównego koordynatora Systemu EZD, Koordynatora Czynności Kancelaryjnych oraz Administratora ds. Technicznych Systemu EZD. Treść Pisma okólnego Rektora nr 7/2018
Pismo okólne Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018 w sprawie: odbierania i wysyłania pism z konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP za pomocą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Treść Pisma okólnego Rektora nr 8/2018

System EZD Politechniki Gdańskiej znajduje się pod adresem: https://ezd.pg.edu.pl

Szkoleniowa wersja systemu EZD Politechniki Gdańskiej znajduje się pod adresem: https://ezd.szkol.pg.edu.pl

Instrukcje oraz testy do systemu EZD znajdują się na kursie:System EZD

Materiały uzupełniające, prezentacje znajdują się na repozytorium dokumentów pod adresem: Witryna EZD

Plugin umożliwiający automatyczne otwieranie i aktualizowanie dokumentów w systemie EZD: EZD AddIn

Wzór upoważnienia lub anulowania upoważnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz nadania grup uprawnienień w systemie EZD Wzór upoważnienia

Zespół EZD

Role w zespole Osoba
1. Główny Koordynator Systemu EZD
2. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) EZD
3. Administrator konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP
mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Koordynator Czynności Kancelaryjnych
2. Specjalista ds. wdrożeń systemu EZD
3. Szkoleniowiec EZD, help desk (pomoc) EZD
mgr inż. Hanna Kwiatkowska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Główny Użytkownik Zbioru (GUZ) systemu EZD mgr Katarzyna Zygmunt
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Szkoleniowiec EZD, help desk (pomoc) EZD mgr Monika Bartnicka
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Administrator ds. Technicznych Systemu EZD
2. Programista, administrator techniczny EZD
mgr inż. Michał Nowakowski
Centrum Usług Informatycznych
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Szkoleniowiec EZD
mgr Piotr Szaniawski
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Obsługa w KG pism elektronicznych ePUAP
3. Obsługa wniosków dot. zestawu kwalifikowanego (podpisy elektroniczne)
mgr Maja Sobucka
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Obsługa w KG pism elektronicznych ePUAP
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Halina Krawczak
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Elżbieta Kubat
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów