W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

POMOC EZD
Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35
kom. +48 797 306 030
ezd@pg.edu.pl

Wdrażanie, utrzymanie oraz merytoryczny nadzór nad systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD), tj.:

  1. współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim  w Białymstoku oraz Uniwersytetem Gdańskim w zakresie  EZD,
  2. udział i nadzór nad instalacją oraz prawidłowym działaniu EZD,
  3. prowadzenie szkoleń z EZD dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych PG,
  4. wsparcie merytoryczne dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych przy wdrożeniu EZD,
  5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu EZD w PG,
  6. administracja konta instytucjonalnego PG w systemie ePUAP,
  7. administracja konta PG na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF),
  8. obsługa wniosków o zakup kwalifikowanych podpisów elektronicznych.