Szanowni Państwo,
W sprawach związanych z działaniem systemu EZD prosimy o kontakt:

Audytorium Novum, p. 16
tel. +48 58 348 66 35

helpdesk@pg.edu.pl
ezd@pg.edu.pl

EZD PUW czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku to jednolity system będący własnością Skarbu Państwa, zabezpieczany przez Wojewodę Podlaskiego i rozwijany statutowo przez PUW na rzecz administracji publicznej RP przy współpracy z Partnerami PUW.
Więcej informacji pod adresem: http://ezd.gov.pl
 

Zarządzenie Rektora nr 12/2017 z 5 lipca 2017
Instrukcja Kancelaryjna
Instrukcja Archiwalna

Zarządzenie Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018
w sprawie: zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej
Treść Zarządzenia Rektora nr 8/2018

Pismo okólne Rektora nr 7/2018 z 7 marca 2018
w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Głównego koordynatora Systemu EZD, Koordynatora Czynności Kancelaryjnych oraz Administratora ds. Technicznych Systemu EZD.
Treść Pisma okólnego Rektora nr 7/2018

Pismo okólne Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018
w sprawie: odbierania i wysyłania pism z konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP za pomocą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Treść Pisma okólnego Rektora nr 8/2018
 

System EZD Politechniki Gdańskiej znajduje się pod adresem: https://ezd.pg.edu.pl

Szkoleniowa wersja systemu EZD Politechniki Gdańskiej znajduje się pod adresem: https://ezd.szkol.pg.edu.pl

Instrukcje oraz testy do systemu EZD znajdują się na kursie:System EZD

Materiały uzupełniające, prezentacje znajdują się na repozytorium dokumentów pod adresem: Witryna EZD

Plugin umożliwiający automatyczne otwieranie i aktualizowanie dokumentów w systemie EZD: EZD AddIn

Wzór upoważnienia lub anulowania upoważnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz nadania grup uprawnienień w systemie EZD Wzór upoważnienia

Zespół EZD

Role w zespole Osoba
1. Koordynator Czynności Kancelaryjnych
2. Główny Użytkownik Zbioru (GUZ) systemu EZD
mgr Karolina Mizerska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Główny Koordynator Systemu EZD
2. Administrator Systemu Informatycznego (ASI) EZD
3. Administrator konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP
mgr inż. Krzysztof Brzeziński
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Specjalista ds. wdrożeń systemu EZD
2. Szkoleniowiec, help desk
mgr inż. Hanna Kwiatkowska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Szkoleniowiec, wdrożeniowiec, help desk mgr Monika Bartnicka
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Szkoleniowiec, wdrożeniowiec Dariusz Kortas
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
1. Administrator ds. Technicznych Systemu EZD
2. Programista, administrator techniczny
mgr inż. Michał Nowakowski
Centrum Usług Informatycznych
1. Obsługa Kancelarii Głównej (KG)
2. Obsługa w KG pism elektronicznych ePUAP
mgr Marta Koczwara-Brzezińska
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Halina Krawczak
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Obsługa Kancelarii Głównej (KG) Elżbieta Kubat
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów