Decyzje dot. stypendiów w semestrze zimowym 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-06

Decyzje dot. stypendiów w semestrze zimowym 2023/2024

Plik banknotów w kieszeni
W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki stypendialne w portalu MojaPG zawierające informacje na temat tego czy stypendium zostało przyznane, w jakiej kwocie i na jaki okres. Należy to traktować jako informację, a nie decyzję! 

Aby stypendium zostało wypłacone, student musi odebrać papierową lub elektroniczną decyzję (w zależności od wybranej metody złożenia wniosku). 
- decyzje elektroniczne będą systematycznie wysyłane od czwartku – 7 grudnia na skrzynki ePUAP, z których wysyłane były wnioski do Komisji
- decyzje papierowe można odebrać osobiście w siedzibie Komisji Stypendialnej w czwartek i piątek – 7 i 8 grudnia w godzinach 9:00-15:00.

Sprawdź informacje dot. decyzji

Sprawne odebranie decyzji gwarantuje szybszą wypłatę stypendium (w szczególności stypendium rektora – w tym wypadku wypłata następuje dopiero po uprawomocnieniu się decyzji). Przypominamy również o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania. Studenci wnioskujący elektronicznie również mogą zrzec się prawa do odwołania (Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej). Wypełniony załącznik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać pismo na Politechnikę Gdańską wraz z podpisanym załącznikiem przez ePUAP (w piśmie należy zawrzeć dopisek: Do Komisji Stypendialnej). Wzór oświadczenia można pobrać z zakładki Dokumenty

Podpisz dokument profilem zaufanym

Zanim złożysz odwołanie

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w dedykowanej zakładce.

5009 wyświetleń