Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-12

Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028

rektor
Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, został wybrany na rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024-2028. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza, a nowa kadencja obecnie urzędującego rektora PG rozpocznie się 1 września 2024 r.

W kampanii wyborczej prof. Krzysztof Wilde odnosił się do swoich deklaracji wyborczych sprzed czterech lat i wykazał ich realizację w swoim programie wyborczym. W kolejnej kadencji zamierza ukierunkować swoje działania na budowaniu Politechniki Gdańskiej jako uczelni jeszcze bardziej przyjaznej dla pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów i osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, a zarazem ambitnej i konkurencyjnej.

– Jestem zaszczycony i jednocześnie niezwykle wdzięczny za zaufanie, którym kolejny raz obdarzyła mnie społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej – mówił tuż po ogłoszeniu wyborów JM Rektor prof. Krzysztof Wilde. – Moją ambicją jest, by nasza Alma Mater przez kolejne lata rozwijała się w jeszcze większym tempie niż dotychczas. Uważam, że nawet najbardziej ambitne cele będą osiągalne, jeżeli będziemy czerpać radość i satysfakcję z pracy na rzecz Politechniki. Możemy to osiągnąć wyłącznie wspólnie, wzajemnie się szanując i słuchając.

Procedura wyborcza na uczelni

Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Uczelniane Kolegium Elektorów, składające się ze 117 elektorek i elektorów wyłonionych spośród społeczności akademickiej PG we wcześniejszych głosowaniach (w 10 okręgach wyborczych). 12 marca w głosowaniu udział wzięło 114 z nich, obecny rektor otrzymał 108 głosów poparcia, prof. Anna Dołęga 4 głosy, natomiast dwóch elektorów wstrzymało się od głosu.

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

W wyborach brało udział dwoje kandydatów: prof. Anna Dołęga (Wydział Chemiczny) oraz prof. Krzysztof Wilde (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, obecny rektor PG). W ub. wtorek, tj. 5 marca br., kandydaci brali udział w debacie, w której odpowiadali na pytania przedstawicielek i przedstawicieli Samorządu Studenckiego PG, a które związane były wyłącznie ze sprawami studenckimi. Następnie, 6 marca, zaprezentowali swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym UKW, w którym uczestniczyli elektorzy i wszyscy zainteresowani pracownicy i studenci uczelni.

W skład Kolegium Elektorów Politechniki Gdańskiej wchodzą Senatorowie PG oraz przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, wybrani na podstawie obowiązującej ordynacji wyborczej uczelni (dokładny przebieg całej procedury wyborczej dostępny jest na stronie: https://pg.edu.pl/uczelnia/wybory).

Dorobek rektora Politechniki Gdańskiej

Funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde sprawuje od 2019 r. Zanim został rektorem, trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Międzynarodowe doświadczenie naukowe i organizacyjne zdobywał na zagranicznych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii, gdzie uzyskał tytuł doktora i rozpoczął pracę, finalnie uzyskując stanowisko profesora nadzwyczajnego uczelni. Specjalizuje się w konstrukcjach mostowych, mechanice budowli oraz diagnostyce konstrukcji budowlanych. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i czterech patentów. W 2016 r. został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Posiada około 1900 cytowań (bez samocytowań) w bazie Web of Science Core Collection i indeks Hirscha 23

W 2023 r. prof. Wilde został wybrany współprzewodniczącym Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE – międzynarodowego konsorcjum skupiającego czołowe uczelnie techniczne, takie jak Politechnika w Zurychu (ETH Zurich), czy Uniwersytet Techniczny Delft (TU Delft).

Współtworzył powstanie w 2019 r. Związku Uczelni Fahrenheita (FarU), w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański.

Jest przewodniczącym zespołu ds. inwestycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w polską naukę, a także przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Pełni także funkcję przewodniczącego rady samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) oraz jest prezesem AZS Gdańsk (AZS Organizacja Środowiskowa Gdańsk).

3533 wyświetleń