Biuro Rzecznika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Biuro Rzecznika

Rzecznik ds. równego traktowania
Pierwszy zastępca Rzecznika praw i wartości akademickich

dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi
e-mail: ghaemi@pg.edu.pl
tel. 58 348 60 53

Psycholog-doradca
 

dr Marcin Szulc
e-mail: marszulc@pg.edu.pl

Dyrektor Centrum HR
 

Katarzyna Dzięcielewska
e-mail: katarzyna.dziecielewska@pg.edu.pl
tel. 58 348 67 47

  • Radcy prawni (Dział Radców Prawnych)

Obsługę administracyjną oraz koordynację spraw związanych z pracą Biura sprawuje Koordynator Biura Rzecznika:


 

Tomasz Lasek

e-mail: rzecznikpraw@pg.edu.pl
tel. 58 348 18 00