Stowarzyszenie Absolwentów PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stowarzyszenie Absolwentów PG
Od 1904 roku Politechnikę Gdańską ukończyło ...
Sukcesy, osiągnięcia, nagrody ...
Czytaj Biuletyn SAPG

Ważne dokumenty

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
NIP: 957 08 05 805
e-mail: biuro@sapg.pl