Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

International Relations Office GUT

Dział Współpracy Międzynarodowej podlega merytorycznie Prorektorowi ds. umiędzynarodowienia i innowacji Prof. dr hab. inż. Januszowi Nieznańskiemu. 

tel. +48 58 347 22 80
prorew@pg.edu.pl


mgr Anna Modrzejewska
Kierownik DWM
tel. +48 58 347 12 89
anna.modrzejewska@pg.edu.pl
drugie piętro, pok. 21
- zarządzanie działem
- koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych działu


mgr Monika Czerepak
Zastępca Kierownika
tel. +48 58 348 65 78
monika.czerepak@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 12 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia I stopnia w języku angielskim
- koordynacja Welcome Office


mgr Maria Doerffer
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. +48 58 347 20 42
maria.doerffer@pg.edu.pl
drugie piętro, pok. 23
- koordynacja programu Erasmus+ 

 

Wyjazdy zagraniczne studentów

mgr Justyna Ksionek
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 12 / pt nieczynne
- wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki)

 

Wyjazdy zagraniczne pracowników

mgr inż. Małgorzata Świrydo
tel. +48 58 347 22 90
malgorzata.swirydo@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 11
- wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+
- przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ 
- programy Europium i Einstenium IDUB 


mgr Marta Wojcieszenko
tel. +48 58 347 27 37
marta.wojcieszenko@pg.edu.pl
drugie piętro, pok. 23
- sprawy finansowo-administracyjne działu
- pracownicy wyjeżdżający w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych
- program Americium IDUB

 

Projekty

mgr Wojciech Unterschuetz
tel. +48 58 348 65 79
wojciech.unterschuetz@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 11
- projekty i stypendia NAWA
- umowy międzynarodowe  

 

Tłumacz            

mgr Magda Białowicz
tel. +48 58 348 65 76
tlumacz@pg.edu.pl
drugie piętro, pok. 22
- tłumaczenia na język angielski

 

Promocja/strona www

mgr Justyna Sudakowska
tel. +48 58 347 65 77
justyna.sudakowska@pg.edu.pl
drugie piętro, pok. 22
- promocja międzynarodowa

 

Rekrutacja Zagraniczna

mgr Wiktoria Witkowska
tel. +48 58 347 28 28
wiktoria.witkowska@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 12 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia I I II stopnia w języku polskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych


mgr Paulina Szumera
tel. +48 58 347 23 84
paulina.szumera@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 12 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia II stopnia w języku angielskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych


mgr Rong Li
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl
pierwsze piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 10 - 12 / pt nieczynne
- obsługa studentów z Chin
- współpraca z partnerami chińskimi
- studenci przyjeżdzający w ramach programu Erasmus+
- studenci przyjeżdzający w ramach Double Degree

 

Welcome Office

mgr Katarzyna Bauer-Mikołajczyk
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
katarzyna.mikolajczyk@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych


Atoosa Bahrani
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
atoosa.bahrani@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych


mgr Inna Sobaszek
Długotrwała nieobecność, kontakt: Justyna Ksionek, justyna.ksionek@pg.edu.pl
mgr Katarzyna Doerffer
Długotrwała nieobecność, kontakt: international@pg.edu.pl
mgr Urszula Szymajda-Grzegory
Długotrwała nieobecność, kontakt: Justyna Sudakowska, justyna.sudakowska@pg.edu.pl