Opłaty za usługi edukacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opłaty za usługi edukacyjne

studenci podczas wykładu

AKTY PRAWNE:

Statut Politechniki Gdańskiej

Uchwała Senatu PG nr 14/2020/XXV z 30 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 65/2021 z 15 października 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 12/2019 z 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Annexe to the Decree of the GUT Rector no. 22/2019 of July 2019 Regulations for charging fees for educational services, terms and conditions of Gdańsk University of Technology.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2017 z 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 52/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.
 

UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA:

ARCHIWUM

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2019 z 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich (rok akademicki 2018/2019).

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2014 z 21 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów na Politechnice Gdańskiej.