Opłaty za usługi edukacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opłaty za usługi edukacyjne

Statut Politechniki Gdańskiej. (pdf, 1.54MB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 65/2021 z 15 października 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 400.81kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2021 z 29 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 641.33kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 40/2020 z 3 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. dotyczącym zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 1.41MB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2019 z 9 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 12/2019 z 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 1.27MB)

 

Annexe to the Decree of the GUT Rector no. 22/2019 of July 2019 Regulations for charging fees for educational services, terms and conditions of Gdańsk University of Technology. (pdf, 1.43MB)

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. dotyczącej zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. (pdf, 284.22kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2017 z 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich. (pdf, 613.26kB)

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 52/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej. (pdf, 2.17MB)

 

Umowy o warunkach odpłatności za studia: