Regulamin Studiów Politechniki Gdańskiej:
 

2024/2025

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2024/2025 (pdf, 540.99kB)


2023/2024

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2023/2024.

2022/2023

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2022/2023.

2021/2022

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2021/2022. (pdf, 1.11MB) Regulations of studies at Gdańsk University of Technology. (Academic Year 2021/2022) (pdf, 995.47kB)


2020/2021

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2020/2021. (pdf, 1.10MB) Regulations of studies at Gdańsk University of Technology. (Academic Year 2020/2021) (pdf, 994.12kB)


2019/2020

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej obowiązujący w roku akademickim 2019/2020. (pdf, 1.10MB) Regulations of studies at Gdańsk University of Technology. (Academic Year 2019/2020) (pdf, 983.93kB)


2017/2018

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2017/2018. (pdf, 699.71kB)
Indywidualne studia badawcze:
Regulamin indywidualnych studiów badawczych. (pdf, 615.23kB)

Zarządzenie Rektora PG nr 32/2022 z 26 kwietnia 2022 r.- zmiana w załączniku nr 1 punkt E 


Program Radon Supporting Most Talented Students:
Regulamin programu Radon Supporting Most Talented Students. (pdf, 743.38kB)
Program Uranium Supporting Cooperation with High Schools:
Regulamin programu Uranium Supporting Cooperation with High Schools. (pdf, 344.32kB)
Regulamin Ochrony i Korzystania z Własności Intelektualnej na Politechnice Gdańskiej:
Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej (pdf, 728.99kB)