Potwierdzanie efektów uczenia się | Politechnika Gdańska

Treść strony

Potwierdzanie efektów uczenia się

Gmach Główny

Kandydat ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się składa wniosek do dziekana odpowiedniego wydziału za pośrednictwem dziekanatu.

Terminy składania wniosków:

  • do 31 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze zimowym
     
  • do 31 października – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze letnim

Akty prawne:

  1. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2019/XXIV z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu potwierdzania efektów uczenia się OBOWIĄZUJE od roku akademickiego 2019/2020
     
  2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej: