Gmach Główny PG
Wydział Architektury 

strona www
e-mail: aleksandra.zdanowicz@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 60 32

Wydział Chemiczny

strona www
e-mail: dziekanat@chem.pg.edu.pl

tel. +48 58 347 13 45
 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

strona www
e-mail:
malpiwow@pg.edu.pl

tel. +48 58 347 26 92
 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

strona www
e-mail:
miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

tel. +48 58 348 60 63
 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

strona www
e-mail: dziekanat.wftims@pg.edu.pl

tel. +48 58 347 20 06
 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

strona www
e-mail:
kamila.kirylo@pg.edu.pl

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia: tel. +48 58 347 13 22
Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia i studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia: tel. +48 58 347 12 18
Obsługa absolwentów i dyplomantów: tel. +48 58 347 17 16
 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

strona www
e-mail: wbraun@pg.edu.pl
tel. +48 58 347 28 67
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii

strona www
e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl

tel. +48 58 347 19 22