Kształcenie w szkole | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kształcenie w szkole

W skali całego toku kształcenia w szkole, liczba godzin edukacyjnych, które należy odbyć wynosi:

Dla roku akademickiego 2020/2021 oraz 2021/2022 oraz 2022/2023

Program kształcenia 2021/2022 (pdf, 813.02kB)

Nauki ścisłe i przyrodnicze:

 • 175h. w tym 45 h. moduł podstawowy obowiązkowy,  90 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru oraz 40 h. moduł rozwijający umiejętności społeczne – obowiązkowy

Nauki społeczne

 • 135h. w tym 45 h. moduł podstawowy obowiązkowy,  50 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru oraz 40 h. moduł rozwijający umiejętności społeczne – obowiązkowy

Nauki inżynieryjno-techniczne

 • 145h. w tym 45 h. moduł podstawowy obowiązkowy,  60 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru oraz 40 h moduł rozwijający umiejętności społeczne – obowiązkowy

Obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Program kształcenia obowiązujący od roku 2023/24 (pdf, 354.98kB)

Nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki społeczne/nauki inżynieryjno-techniczne

 • 160h. w tym 45 h. moduł podstawowy obowiązkowy,  60 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru oraz 40 h. moduł rozwijający umiejętności społeczne – obowiązkowy

Nauki inżynieryjno-techniczne obejmują dyscypliny

 • inżynieria lądowa geodezja  i transport,
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • architektura i urbanistyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna

Nauki ścisłe i przyrodnicze obejmują dyscypliny: 

 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • matematyka.

Nauki społeczne obejmują dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Powyższe wartości są sumą wszystkich godzin zajęć (realizowanych w weekendy), które rozkładają się na pierwsze trzy lata uczestnictwa w szkole. Czwarty rok jest odciążony od zajęć, aby umożliwić uczestnikom stworzenie warunków do domknięcia aktywności badawczej i rozprawy doktorskiej (bądź na uzupełnienie ewentualnych zaległości kształcenia wymaganego ramowym programem).

2. Uczestnictwo w zajęciach w module przedmiotów do wyboru (powiązanych z dyscypliną) jest organizowane na zapisy.

Dla roku akademickiego 2020/2021 oraz 2021/2022 oraz 2022/2023

Nauki ścisłe i przyrodnicze:

 • 90 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru

Nauki społeczne

 • 50 h. moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru

Nauki inżynieryjno-techniczne

 • 60 h moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru

Obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki społeczne/nauki inżynieryjno-techniczne

 • 60 h moduł związany z dyscypliną z przedmiotami do wyboru

Doktoranci zainteresowani przedmiotami poza własną grupą dyscyplin także mogą zapisać się na oferowane zajęcia jako dodatkowa aktywność kształcenia. Opisy realizowanych w szkole przedmiotów są załączone do planu zajęć.

3. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt, że intencją programu "Doktorat Wdrożeniowy" mają być badania i praktyczne ich wdrożenie, a nie pełnienie roli nauczyciela akademickiego. Oznacza to, że w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej nie ma praktyki dydaktycznej, tzn. doktorant SDW nie musi prowadzić zajęć z innymi studentami jako nauczyciel akademicki. W zamian trzeba jednak przedstawić potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia min. 5 h w ramach ćwiczenia umiejętności szkoleniowych. Tego rodzaju zadanie może być zrealizowane w ramach praktyki zawodowej u własnego pracodawcy lub na terenie uczelni pod opieką promotora.

4. Niezależnie od procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej, podstawowym elementem uczestnictwa w programie „Doktorat Wdrożeniowy” i pobierania w związku z tym stypendium, jest realizacja zatwierdzonego projektu pracy doktorskiej zgodnie z harmonogramem. Będziecie Państwo rozliczani z tego warunku w corocznych sprawozdaniach o postępie z badań. Dlatego należy ściśle współpracować ze swoim promotorem i opiekunem pomocniczym (ze strony pracodawcy) na bieżąco realizując plany badań. Opinie o zaangażowaniu podopiecznych w ramach realizowanych badań są istotną składową Państwa raportów, które decydują o kontynuacji uczestnictwa w programie i płynności wypłacanego stypendium.