Dokumenty do pobrania i akty prawne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dokumenty do pobrania i akty prawne

Darmowe zdjęcie z galerii z długopis, dokumenty, głębia pola

Bieżąca sprawozdawczość

Czas przeznaczony na realizację zatwierdzonego harmonogramu badań wdrożeniowych został określony na 4 lata.

W tym procesie doktorant zobowiązany jest uczestniczyć w dedykowanym programie kształcenia, dokumentować prowadzone badania i uzyskiwane rezultaty w ramach bieżącej współpracy ze swoim Promotorem, co podlega ocenie w ramach rocznego i śródokresowego raportowania.

Chcesz pobrać:

​​​​​​​

Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Obsługa administracyjna:

mgr Beata Węgrzyn
e-mail: beata.wegrzyn@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Obsługa programu:

mgr Natalia Wacławek
e-mail: natalia.waclawek@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 64 77

Kierownictwo Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej:
Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
e-mail: ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl

Z-ca Dyrektora i Koordynator dyscyplin:
dr hab. inż. Julian Szymański
e-mail: julian.szymanski@eti.pg.edu.pl