Rekrutacja do szkoły | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja do szkoły

kadry

Dnia 25 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach VI edycji programu "Doktorat Wdrożeniowy".

Terminy procesu rekrutacji 

I ETAP  Rekrutacja do Szkoły Wdrożeniowej

25.04.2022

uruchomienie elektronicznego naboru w systemie rekrutacyjnym uczelni  dla kandydatów

25.04.2022 godzina 9.00 – 8.05.2022

zamieszczanie  przez kandydatów skanów dokumentów wymaganych do podjęcia kształcenia i zgłoszenia do programu

6.05.2022

ostatni dzień elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym uczelni 

9-10.05.2022

ocena formalna złożonych wniosków przez biuro SDW  i Dział Spraw Naukowych

11-17.05.2022

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne (tematyka projektu zgłoszonego do programu)

11-17.05.2022

rozmowy kwalifikacyjne (zdalnie) z kandydatami (ocena wiedzy kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej)

18.05.2022

przekazanie przez komisje rekrutacyjne wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych  

20.05.2022

ogłoszenie wstępnych list rankingowych – wyników rekrutacji wewnętrznej

II ETAP  Rekrutacja do Programu

Do 31.05.2022

zgłaszanie przez uczelnię kandydatów którzy pozytywnie przeszli I etap do MNiSW- wniosek o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy”

Do 20.09.2022

dopełnienie przez uczelnię wniosku do MNISW o uczestnictwo w programie „ Doktorat Wdrożeniowy” o zrekrutowanych doktorantach

Do 30.09.2022

przyjmowanie oryginałów dokumentów do szkoły doktorskiej wdrożeniowej (dot. zarejestrowanych skanów podpisanych dokumentów w ramach rekrutacji)

Dokumenty rekrutacyjne składane w systemie eRekrutacja i w wersji papierowej w Biurze szkoły 

Dokumenty związane z podjęciem kształcenia - składane zaraz po przyjęciu do szkoły w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze szkoły

Instrukcje techniczne: eRekrutacja - instrukcja dla kandydata, instrukcja korzystania z systemu moja.pg w zakresie aplikacji eStudent - ponieważ aplikacja ta jest współdzielona przez studentów i doktorantów opis jej funkcjonalności opisany jest w 2 instrukcjach: moja.pg - instrukcja dla studenta (tu m.in. instrukcja korzystania z eDokumentów) oraz moja.pg - instrukcja dla doktoranta