Komisje senackie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje senackie

Senacka Komisja ds. Budżetu 

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)
prof. dr hab. Józef Sienkiewicz (WFTiMS)
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn (WIMiO)
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG (WZiE)
mgr Piotr Lewandowski (kwestor)
inż. Marcin Jasiukowicz (SSPG)

Senacka Komisja ds. Kształcenia

(kadencja 1.09.2020-31.08.2024)

dr Barbara Wikieł, prof. PG - prorektorka ds. studenckich - przewodnicząca
dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG (WIMiO) - zastępca przewodniczącej
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG (WA)
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG (WCh)
dr inż. Paweł Raczyński (WETI)
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk (WEiA)
dr Brygida Mielewska, prof. PG (WFTiMS)
dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG (WILiŚ)
dr inż. Aleksandra Wiśniewska (WIMiO)
dr inż. Roman Liberacki (WIMiO)
dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr Magdalena Musielak (CM)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA)         
Monika Mocarska (SSPG) 
inż. Dominika Stolc (SSPG)
mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska (SDPG)