Komisje uczelniane | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisje uczelniane

Uczelniana Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr inż. Anna Kanarska - przewodnicząca
Henryk Gorzeń - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, zastępca przewodniczącej
mgr Joanna Jettmar-Fojut (BK)
Eugeniusz Adamczyk (CB)
mgr Danuta Beger (CM)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA)
mgr inż. Lech Nadolny (WIMiO)
dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE)
mgr inż. Joanna Macholl (DBHP)
inż. Małgorzata Orepuk-Templin (DBHP)
mgr Michał Sokołowski (DBHP)
mgr inż. Izabela Ziemba-Filip (DBHP)
lekarz medycyny pracy

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

inż. Wojciech Połubok, przewodniczący (WIMiO)
mgr Marek Zieliński (FDEMI)
Ewa Flizikowska (WILiŚ)
inż. Dariusz Przepiórka (CT)
Henryk Gorzeń  (WCh)

Uczelniana Komisja Likwidacyjna

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr Łukasz Przybył, przewodniczący (FDEMI)
mgr Edyta Danielak (CL)
lic. Beata Węgrzyniak (WIMiO)
Jacek Łabęda (CT)
Mariusz Liżewski (CL)
Henryk Gorzeń (WCh)

Uczelniana Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, przewodniczący
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, zastępca przewodniczącego
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (KZ NSZZ Solidarność w PG)

Uczelniana Odwoławcza Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdańskiej

prof. dr. hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, przewodniczący
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia
dr inż. Agnieszka Lendzion (CHR)

Uczelniana Komisja Wyborcza

prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski -  przewodniczący (WIMiO)
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh)
dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG (WETI)
radca prawny Wojciech Łabiak (DRP)
Tomasz Słowik (SSPG)
mgr inż. Jakub Baczyński-Keller (SDPG)

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG, przewodnicząca (WFTiMS)
dr inż. arch. Joanna Kabrońska (WA)
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (WCh)
dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. PG (WEiA)
dr. hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. PG (WETI)
dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG (WIMiO)
mgr inż. Wioletta Braun (WIMiO)
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG (WZiE)
mgr Urszula Kamińska (CJO)
dr Hanna Guze (CM)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA)
dr inż. Natalia Gietka (CNE)
mgr Monika Downar (BKA)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr Barbara Urbańska (CAS)
mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK)
mgr inż. Paulina Duch-Żebrowska (SDPG)
Dorota Nagórska (SSPG)
Marta Muchewicz (SSPG)
mgr inż. Georgis Bogdanis - reprezentant interesariuszy zewnętrznych