Przejdź do treści

Rzecznik praw i wartości akademickich | Politechnika Gdańska

Rzecznik praw i wartości akademickich

Rzecznik praw i wartości akademickich jest powołany do ochrony praw i interesów pracowników uczelni, a także przestrzegania standardów etycznych.
Sprawowanie tej funkcji Senat Politechniki Gdańskiej powierzył
prof. dr. hab. inż. Józefowi Woźniakowi.
Kadencja pierwszego rzecznika praw i wartości akademickich trwa do 31 grudnia 2020 r.