Zespoły | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespoły

Rada Programowa ds. zadania WP2 Human Dimension w projekcie ENHANCE+

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr Katarzyna Dzięcielewska – przewodnicząca (CHR)
mgr Anna Modrzejewska (DWM)
dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (CNE)
dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG (WZiE)

Uczelniany Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski – przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WM)
mgr inż. Anna Kanarska  (CHR)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS) 
dr inż. Agnieszka Lendzion (CHR)
mgr Renata Downar-Zapolska (CZP)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
mgr Aneta Grota (SAW)
mgr inż. Marta Kowalkińska (SDPG)

Uczelniany Zespół ds. opracowania wytycznych zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice Gdańskiej

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. PG (WILiŚ)
mgr inż. Anna Kanarska (CHR)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
dr inż. Agnieszka Lendzion (CHR)
radca prawny Wojciech Łabiak (DRP)

Uczelniany Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - z-ca przewodniczącego/koordynator
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG (WA)
dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG (WETI)
dr hab. inż. Piotr Musznicki, prof. PG (WEiA)
prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS)
dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko (WOiO)
dr Andrzej Karalus (WZiE)
mgr inż. Anna Kanarska (CHR)
mgr inż. Damian Kuźniewski (CTWT)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
mgr Maria Doerffer (DMWA)
mgr inż. Waldemar Dzienisz (CZP)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
dr inż. Agnieszka Lendzion (CHR)
mgr inż. Adam Olszewski (SDPG)

Zespół w charakterze opiniodawczo-doradczym: 

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG (WA)
prof. dr hab. inż. Janusz Datta (WCh)
dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Jarosław Guziński (WEiA)
prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)
prof. dr. hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)
dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG  (WZiE)
radca prawny Monika Forkiewicz (DRP)
mgr Piotr Lewandowski - z-ca kanclerza ds. finansowych
dr inż. Andrzej Sobecki - z-ca kanclerza ds. informatycznych
mgr Renata Downar-Zapolska (CZP)
mgr inż. Joanna Macholl (DBHP)
dr inż. Krzysztof Cwalina - przedstawiciel Zespołu monitorującego warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców

Zespół ds. elektronizacji obiegu faktur

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr Piotr Lewandowski – Kwestor, przewodniczący
mgr Katarzyna Zygmunt (COD)
mgr Marzena Oleszko (Kwestura)
Natalia Szalenga (DRP)
mgr inż. Magdalena Mądry (CUI) 
mgr inż. Hanna Kwiatkowska (COD) 
mgr Anna Kaczorowska (WEiA)  
mgr inż. Krzysztof Brzeziński (COD) 
mgr inż. Łukasz Konieczny (CUI)
inż. Aleksandra Grajewska (CZP)
mgr Wioletta Gładysz (DZP)

Zespół ds. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na Politechnice Gdańskiej

mgr Ewa Michałowska – przewodnicząca (BK) 
mgr inż. Łukasz Katlewicz – zastępca przewodniczącej (WCh) 
dr inż. Żaneta Bargańska (WCh) 
dr inż. Paweł Filipkowski, prof. PG (WCh) 
dr hab. inż. Rafał Grubba, prof. PG (WCh) 
dr inż. Zuzanna Poleska-Muchlado (WFTiMS) 
Krzysztof Raczkowski (WCh)
dr inż. Konrad Trzciński (WCh)
mgr Aleksandra Wiśniewska (WCh) 
dr hab. inż. Marta Wanarska, prof. PG (WCh)
Waldemar Zwoliński (WCh) 

Zespół ds. informatyzacji

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – przewodniczący
mgr inż. Mariusz Miler - kanclerz
dr inż. Andrzej Sobecki - zastępca kanclerza ds. informatycznych
mgr inż. Anna Kanarska - zastępca dyrektora Centrum HR
mgr inż. Paweł Baniel (IOD)
mgr Katarzyna Zygmunt (COD)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG (CM) 

Zespół ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr Paweł Ziemiański – koordynator zespołu (WZiE)
dr Michał Tomczak (WZiE)
dr Marta Szeluga-Romańska (WZiE)
mgr Jakub Golik (WZiE)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr Maria Doerffer (DWM)
mgr Monika Downar (BKiA)

Zespół ds. opracowania dokumentu „Gender Equality Plan”

(kadencja do 31.08.2024)

dr inż. arch. Monika Arczyńska (WA)
dr inż. Małgorzata Rutkowska (WCh)
dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska (WETI)
mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska (WEiA)
dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni (WFTiMS)
dr inż. Joanna Wachnicka (WILiŚ)
dr inż. Aleksandra Świerczyńska (WIMiO)
dr Dagmara Nikulin (WZiE)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr inż. Anna Kanarska (CHR)
dr inż. Mohammad Ghaemi (WIMiO)

Zespół ds. opracowania strategii innowacji Politechniki Gdańskiej

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr inż. Mariusz Machajewski, przewodniczący (Excento Sp. z o.o.)
mgr inż. Jerzy Buszke (WILiŚ)
mgr inż. Damian Kuźniewski (CTWiT)
dr hab. inż. Anna Lis, prof. uczelni (WZiE)
dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni (WETI)
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)

Zespół ds. opracowania uczelnianego standardu postępowania w przypadku mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

mgr Katarzyna Dzięcielewska – przewodnicząca (CHR)
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, rzecznik praw i wartości akademickich
dr inż. Mohammad Ghaemi, pełnomocnik rektora ds. równego traktowania
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr Wojciech Łabiak, radca prawny (DRP)

Zespół ds. pozyskiwania i realizacji projektów

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG, pełnomocnik rektora ds. pozyskiwania i realizacji projektów, przewodniczący (WETI)
dr inż. Andrzej Rogala (WCh)
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG (WETI)
dr hab. inż. Sebastian Molin, prof. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS)
dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (WILiŚ)
dr inż. Marek Chodnicki (WIMiO)
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG (WZiE) 

Zespół ds. programów studiów i katalogu ECTS

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. PG        przewodniczący
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG (WA)
dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG (WCh)
dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG (WETI)
dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. PG (WEiA)
mgr inż. Urszula Goławska (WFTiMS), Inżynieria materiałowa
dr inż. Marek Skowronek, prof. PG (WILiŚ) 
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG (WIMiO)
dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG         WZiE 
mgr Urszula Kamińska (CJO)
dr Hanna Guze (CM)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA)
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG, Energetyka
dr hab. inż. Robert Janczewski, prof. PG, Inżynieria danych
dr inż. Magdalena Mazur-Milecka, Inżynieria biomedyczna
dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG, Inżynieria morska i brzegowa,
                                                     Inżynieria odzysku surowców i energii
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. PG, Technologie kosmiczne i satelitarne
mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK)
mgr inż. Karolina Grygiel (DK)
mgr Barbara Urbańska (CAS)
mgr inż. Jolanta Wichorowska-Kwaśniewska (CUI)
mgr inż. Marek Joskowski (CUI)

Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – prorektor ds. organizacji i rozwoju, przewodniczący,
dr inż. Andrzej Sobecki – Główny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (zastępca kanclerza ds. informatycznych)
dr inż. Tomasz Boiński – Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów (CUI),
mgr inż. Paweł Baniel – Inspektor Ochrony Danych (CUI)
mgr Kamil Barczak – Główny Administrator Bezpieczeństwa Fizycznego (CB),
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont (pełnomocnik rektora do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, WIMiO). 

Zespół ds. uniwersytetu przedsiębiorczego

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni – przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski (WEiA)
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)
mgr inż. Marta Jankowska (CAS)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)

Zespół monitorujący warunki rozwoju i niezależność badań prowadzonych przez młodych naukowców

dr inż. Tomasz Majchrzak, przewodniczący (WCh)
dr inż. arch. Michał Kwasek (WA)
dr inż. Leszek Litzbarski (WEiA)
dr inż. Krzysztof Cwalina (WETI)
dr Mykola Shopa (WFTiMS)
dr inż. Roksana Licow (WILiŚ)
dr inż. Alicja Stanisławska (WIMiO)
dr Piotr Kasprzak (WZiE)
mgr inż. Marta Kowalkińska (SZD)
mgr inż. Adam Olszewski (SZD)
mgr Joanna Ziobro (CHR)
dr inż. Agnieszka Lendzion (CHR)

Zespół zarządzający projektem
pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji.”

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - prorektor ds. organizacji i rozwoju, kierownik projektu
mgr Patryk Żyła (CZP) 
inż. Aleksandra Grajewska (CZP) 
inż. Marcin Stefański (FDRP) 
mgr Małgorzata Rewucka (DZP) 
mgr Wojciech Łabiak (DRP) 
mgr Jolanta Sroka (CHR) 
dr inż. Marek Chodnicki (WIMiO) 
mgr Natalia Skupna (BR) 
mgr Kamila Szydłowska (CZP) 

Zespół ds. ewaluacji

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof.dr hab. inż. Sławomir Milewski - prorektor ds. nauki – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA)
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni (WETI)
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni (WZiE)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG 

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – przewodniczący
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni – redaktor publikacji naukowych
Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii PG
Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. uczelni (elektronika)
dr hab. inż. Marek Blok, prof. uczelni (telekomunikacja)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. uczelni (informatyka)
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Jarosław Guziński
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. Marek Czachor (fizyka)
dr hab. Karol Dziedziul, prof. uczelni (matematyka)
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki (inżynieria środowiska oraz transport)
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. uczelni (budownictwo)
dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)
Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. uczelni
Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. uczelni (zarządzanie)
dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni (ekonomia)
dr hab. Andrzej Lisak, prof. uczelni (filozofia)

Zespół Redakcyjny „Pisma PG”

(kadencja 1.09.2020 - 31.08.2024)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła - redaktor naczelny (WETI)
prof. dr hab. inż. Adam Barylski (WIMiO)
mgr Justyna Borkowska (DPBP)
mgr Iwona Golecka (W)
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (WCh)
dr. hab. Hanna Adamkiewicz, prof. uczelni (WZiE)
mgr Ewa Niziołkiewicz (DPBP)
dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. uczelni (WETI)
inż. Marta Muchewicz (SSPG)
przedstawiciel SDPG

Zespół ds. analiz i monitorowania potrzeb zawodowych pracowników

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. uczelni, przewodniczący (WZiE)
dr Michał Tomczak (WZiE)
dr Katarzyna Stankiewicz (WZiE)
dr Paweł Ziemiański (WZiE)

Zespół ds. wdrożenia krajowego systemu doręczeń elektronicznych
(e-Doręczeń)

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - prorektor ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący
dr inż. Andrzej Sobecki - zastępca kanclerza ds. informatycznych - z-ca przewodniczącego
mgr Agnieszka Nowak (BR)
mgr Katarzyna Zygmunt (COD)
mgr Agnieszka Chwazik (COD)
mgr inż. Hanna Kwiatkowska (COD)
mgr inż. Krzysztof Brzeziński (COD)
mgr inż. Michał Nowacki (CUI)
mgr inż. Piotr Kwasiżur (CUI)
mgr inż. Waldemar Dzienisz (CZP)
mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK)
radca prawny Natalia Szalenga (DRP)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
mgr inż. Karolina Stasińska (DSS)
mgr inż. Wioletta Braun (WIMiO)
mgr inż. Mariusz Krzyżanowski (WZiE)