chemia

Studenci kierunku Chemia poznają strukturę i właściwości materii oraz uczą się w jaki sposób projektować nowe związki w skali laboratoryjnej i przemysłowej.

Wiele z nierozwiązanych przez ludzkość problemów w dziedzinie energii, medycyny czy środowiska wymaga znaczącego udziału specjalistów z dziedziny chemii. Interdyscyplinarny system studiów pozwoli na poznanie charakteru i różnorodności wyzwań oraz umożliwi pracę nad wprowadzaniem niekonwencjonalnych rozwiązań.

Studenci kierunku Chemia uczą się od naukowców zaangażowanych w rozwiązywanie realnych problemów. Poznają zależności pomiędzy właściwościami materii i materiałów stosowanych w skali przemysłowej oraz w medycynie.

Ważnym elementem kształcenia jest systematyczne uzyskiwanie przez studentów kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień technologii i inżynierii chemicznej.
 

Argumenty za:

  • zyskujesz kwalifikacje do pracy w przemyśle chemicznym
  • dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki możesz kontynuować studia na wielu kierunkach
  • bierzesz udział w dużej liczbie zajęć laboratoryjnych
  • tworzenie rozwiązań mających na celu poprawienie jakości życia
  • szeroka gama aktywnie działających studenckich kół naukowych umożliwia wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

Perspektywy zatrudnienia:

  • przemysł chemiczny
  • firmy farmaceutyczne
  • firmy i instytucje związane z ochroną środowiska
  • firmy związane z geologią, meteorologią, oceanografią, metalurgią
  • jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym