inżynieria

Jako student Inżynierii Materiałowej będziesz używać matematyki i nauk ścisłych do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów (takich jak guma i plastik) i innych materiałów. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości nowych materiałów.

Nowe materiały należały do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii miały kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. To nowe materiały otwierają drzwi do nowych technologii, czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej czy elektrycznej.
Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa wpływają na nasze życie za każdym razem, gdy kupujemy lub używamy nowe urządzenie, maszynę lub konstrukcję. Definicja inżynierii materiałowej wynika z uświadomienia sobie, że każde zastosowanie materiałów związane jest z właściwościami tych materiałów. Materiał może zostać wybrany ze względu na jego wytrzymałość, właściwości elektryczne, odporność na ciepło, odporność na korozję lub ze względu na wiele innych powodów, ale wszystkie te powody odnoszą się właśnie do jego właściwości.


Argumenty za:

 • Przyszłościowy kierunek studiów.
 • Szeroka oferta zatrudnienia.
 • Kierunek inżynierski, nabyta wiedza i umiejętności stymulują do ciągłego rozwoju.
 • Zajęcia realizowane są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Przemysł chemiczny, metalurgiczny, tworzyw sztucznych
 • Medycyna, implantologia i biomateriały
 • Przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy
 • Energetyka
 • Przemysł zbrojeniowy
 • Elektronika i optoelektronika
 • Centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze