Nanotechnologia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nanotechnologia

nanotechnologia

Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska lub urządzenia oparte na nanostrukturach.

Są to studia interdyscyplinarne, w toku których student zdobywa i poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, chemii i inżynierii.

Nanotechnologia polega na manipulacji materią w nanoskali (jedna miliardowa metra), tworzeniu i badaniu nowych materiałów i urządzeń, w tym także narzędzi diagnostycznych i nanoczujników. Nanotechnologia obejmuje nauki ścisłe takie jak fizyka, chemia, biologia, inżynieria i informatyka. Praca nanotechnologa polega na projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów związanych z obserwacją i badaniem nanostrukturalnych układów (organicznych lub nieorganicznych), często w bliskiej współpracy z naukowcami z innych dyscyplin. Uzyskane wyniki są wykorzystywane przy opracowywaniu praktycznych zastosowań takich, jak np.: bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

Student nanotechnologii poza pracą eksperymentalną w laboratoriach, zdobywa również umiejętność prowadzenia badań obliczeniowo-symulacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy teoretycznej i wsparcie procesu projektowania i opracowywania nowych, inteligentnych materiałów i ich zastosowań.
Badania nanotechnologiczne są często realizowane we współpracy między różnymi wydziałami lub instytucjami i przekraczają granice między środowiskiem akademickim a przemysłem.

Oprócz studiowania w języku polskim studenci mogą również studiować Nanotechnologię w języku angielskim na specjalistycznym kierunku II stopnia Nanostructures and computer simulations in material science. Studia dotyczą najnowocześniejszych technik wytwarzania, badania i symulacji nanomateriałów i rokrocznie przyciągają studentów z całego świata.

Możliwości studiów międzynarodowych na tym się nie kończą. Wydział WFTIMS na studiach magisterskich oferuje szeroką ofertę podwójnego dyplomowania – w tej sytuacji student studiuje rok na WFTIMS oraz rok za granicą i na zakończenie otrzymuje dyplom obu uczelni. W ramach podwójnego dyplomowania student może wybrać czołowe ośrodki uniwersyteckie z krajów takich jak Francja, Włochy oraz Rosja.

Argumenty za:

 • interdyscyplinarna tematyka studiów
 • przyszłościowy kierunek
 • możliwość uczestnictwa w kołach naukowych i pracach grup badawczych oraz konferencjach krajowych i zagranicznych
 • szerokie perspektywy na rynku pracy
 • możliwość rozwoju i wpływu na innowacyjność w różnych gałęziach przemysłu

Perspektywy zatrudnienia:

 • medycyna, farmaceutyka i kosmetologia
 • centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze
 • energetyka, w szczególności odnawialna
 • elektronika i optoelektronika
 • produkcja, obróbka i magazynowanie żywności
 • inteligentne tekstylia
 • lotnictwo i przemysł kosmiczny
 • przemysł zbrojeniowy