Technologie Przemysłu 5.0* | Politechnika Gdańska

Treść strony

Technologie Przemysłu 5.0*

* Od października 2024 r. planujemy uruchomić wraz z WETI nowy międzywydziałowy kierunek: Technologie Przemysłu 5.0. Kierunek studiów jest opracowywany i obecnie trwa procedura zatwierdzania go przez Senat.

Czwarta rewolucja przemysłowa bazuje na rozwiązaniach z zakresu nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji oraz zrównoważonego rozwoju, dostarczając inżynierom narzędzi pozwalających na automatyzację, autonomizację i optymalizację procesów produkcyjnych. Wizja Przemysłu 5.0 jest zorientowana na człowieka, integrującego systemy pomiarowe w kontekście maszyn, procesów i danych.

Studiując na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 zdobędziesz szerokie kwalifikacje pozwalające na obsługę systemów pomiarowych za pomocą technologii cyfrowych i komunikacyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny; kształcąc specjalistów o pogłębionej wiedzy dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami. Z tego względu kierunek jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Pierwsze trzy semestry studiów zapoznają Cię z podstawami matematyki, fizyki, chemii, elektroniki i technologii informatycznych, pozwalając na zdobycie fundamentalnej dla fachowca-inżyniera wiedzy teoretycznej i praktycznej. Po trzecim semestrze możesz wybrać jedną z dwóch specjalizacji.

 • Internet Rzeczy i Sztuczna Inteligencja kładzie nacisk na kompetencje związane z projektowaniem sensorów i narzędzi infrastruktury sieciowej wspartych o sztuczną inteligencję.
 • Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych stawia na rozwiązania przemysłowego Internetu Rzeczy, metrologię procesów technologicznych, optymalizację akwizycji i przetwarzania danych.

Argumenty za:

 • uzyskanie kompetencji w zakresie projektowania i implementacji nowoczesnych systemów sterowania i przetwarzania danych w procesach przemysłowych
 • duży nacisk na wykorzystanie uczenia przez realizację projektów, w tym ponad 500 godzin projektów i ponad 60% zajęć praktycznych w programie studiów
 • kompetencje w zakresie obsługi narzędzi programistycznych, sztucznej inteligencji i data science w środowisku przemysłowym
 • uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (kurs E i D) oraz certyfikowany kurs programowania w środowisku LabView
 • dyplom ukończenia studiów wystawiony przez dwa wydziały współprowadzące kierunek
 • możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników dwu wydziałów partnerskich

Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki przemysłowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa sektora energetycznego, wytwórczego oraz usługowego
 • przedsiębiorstwa przemysłu zaawansowanej technologii (high-tech)
 • firmy sektora informatycznego opracowujące narzędzia automatyzacji procesów oraz sztucznej inteligencji
 • jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii sektor szkolnictwa i szkolnictwa wyższego