Analityk

Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz kształcenie specyficznych umiejętności cenionych na rynku pracy w ramach trzech różnych specjalności: Matematyka Finansowa, Matematyka Stosowana oraz Analityk Danych.

Jak zauważył niegdyś Hugo Steinhaus – „matematyk zrobi to lepiej”. O prawdziwości tego stwierdzenia można się łatwo przekonać wybierając nasze studia matematyczne. W ramach wspólnych przedmiotów ogólnych zdobywamy podstawy i kształtujemy tzw. kulturę matematyczną. 
 

Matematykę na pierwszym stopniu podzieliliśmy na trzy specjalności, aby studenci mogli lepiej rozwijać swoje pasje. Zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi dużych zbiorów danych, ich gromadzenia i analizowania, doskonale odnajdą się na specjalności analityk danych. Zorientowani na komputerowe modelowanie i programowanie oraz ciekawi geometrycznego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości mogą wybrać matematykę stosowaną. Dla tych, którzy interesują się zagadnieniami ubezpieczeń, rynków finansowych, a także inżynierią danych (m.in. Big Data), idealnym rozwiązaniem będzie matematyka finansowa.

Argumenty za:

MATEMATYKĄ STOSOWANĄ:

 • ciekawe i zróżnicowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym laboratoria komputerowe
 • uniwersalne wykształcenie dające możliwość dalszej nauki zarówno na kierunkach o profilu technicznym, jak i uniwersyteckim
 • atrakcyjna perspektywa kontynuowania nauki na studiach magisterskich na niedawno powstałej specjalności Geometria i Grafika Komputerowa.

MATEMATYKĄ FINANSOWĄ:

 • pracowitość pozwala na osiągnięcie poziomu wiedzy na światowym poziomie
 • absolwenci znajdują pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu analityki biznesowej
 • jedna ze ścieżek specjalności kończy się certyfikatem SAS.

ANALITYKIEM DANYCH:

 • możliwość kształcenia w najszybciej rozwijającym się sektorze zastosowań matematyki,
 • nabycie umiejętności wyciągania ważnych informacji z powszechnie dostępnych danych,
 • atrakcyjne praktyki w firmach specjalizujących się w analizie danych, np. firmach marketingowych, informatycznych, bankach, zakładach epidemiologicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • sektor bankowy
 • firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, księgowość
 • sektor ICT
 • tworzenie gier komputerowych
 • stanowiska analityczne
 • statystyka
 • branża informatyczna