Regulamin własności intelektualnej na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Regulamin własności intelektualnej na PG

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej na podstawie art.152 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), uchwala Senat Politechniki Gdańskiej.

Uchwała Senatu PG nr 1172021XXV z 19 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej

Pobierz regulamin

Regulamin obowiązuje od środy 19 maja 2021 r. - dostępny także w Repozytorium dokumentów Politechniki Gdańskiej
 

Resolution of the Senate of the Gdańsk University of Technology No. 117/2021/XXV of 19 May 2021

Regulations for the Management and Commercialization of Intellectual Property at the Gdańsk University of Technology (pdf, 884.47kB)