Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Zespół Rzeczników Patentowych

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (mapa)
tel.: +48 58 348 61 38, fax: + 48 58 347 21 90 
e-mail: zrp@pg.edu.pl

Koordynator Zespołu, Rzecznik patentowy
dr Justyna Pawłowska - Bajerska
Gmach B, pok. 608
+48 58 348 66 33
juspawlo@pg.edu.pl
piątek - 504 66 7484

Rzecznik patentowy
mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
+48 58 348 61 80
magdalena.lesnik@pg.edu.pl
godziny pracy: 7-15

Starszy specjalista
mgr inż. Beata Kajtanowska
Gmach B, pok. 607
+48 58 348 61 38
bkajtan@pg.edu.pl

Specjalista ds. informacji patentowej
mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
+48 58 347 10 66
linkaro@pg.edu.pl