Zgłaszanie rozwiązania w PG - instrukcja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zgłaszanie rozwiązania w PG - instrukcja

Zgłoszenie projektu wynalazczego jest konieczne celem przygotowania zgłoszenia patentowego przez Zespół Rzeczników Patentowych PG /ZRP PG/ lub inne Kancelarie Patentowe.

Zgodnie z Regulaminem zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na PG, pierwszej kolejności należy dokonać właściwego zgłoszenia projektu wynalazczego w Zespole Rzeczników Patentowych PG i systemie Moja PG.  
Zgłoszenie uznane jest za dokonanie po wysłaniu w systemie Moja PG oraz dostarczeniu podpisanych dokumentów do Zespołu Rzeczników Patentowych PG (druk i wniosek - punkt B - wskazane w poniższej instrukcji).

Nie należy ujawniać rozwiązania publicznie przed ostatecznym dokonaniem zgłoszenia przez rzecznika patentowego w Urzędzie Patentowym

Instrukcja postępowania w celu zgłoszenia rozwiązania wynalazczego na Politechnice Gdańskiej