PG otworzy nowy kierunek studiów razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-28

PG otworzy nowy kierunek studiów razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Na zdjęciu prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego. Fot. mat. Uniwersytet Morski
Na zdjęciu prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego. Fot. mat. Uniwersytet Morski
W piątek 25 czerwca Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia: Morska Energetyka Wiatrowa.

Politechnika Gdańska, jako czołowy ośrodek naukowo-badawczy w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców. Wspólnie z partnerskim ośrodkiem - Uniwersytetem Morskim w Gdyni - stworzy innowacyjny, międzyuczelniany kierunek studiów kształcący ekspertów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Specjaliści poszukiwani

Utworzenie nowego kierunku  wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest kluczowa w ramach zobowiązań Polski do osiągnięcia celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i krajowych, wyrażonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32 proc., tj. minimum dwukrotnie więcej, niż obecnie. Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. Co więcej, według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zero-emisyjności) do 2050 r., a unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r.

– Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw tym zobowiązaniom i razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni otworzy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia o nazwie Morska Energetyka Wiatrowa – komentuje prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Dzięki zawarciu porozumienia, nasza oferta naukowo-dydaktyczna będzie jeszcze szersza i odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, na którym zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru będzie tylko rosło.

Profil absolwenta

Absolwent specjalności Morskiej Energetyki Wiatrowej uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych – dodaje prof. PG Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia. – Będzie również przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń i systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej i przybrzeżnej oraz pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowy program studiów zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, w składzie:

PG:

  • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG,
  • dr inż. Mohammad Ghaemi,
  • mgr inż. Wojciech Olszewski.

UMG:

  • dr hab. Sambor Guze, prof. UMG,
  • dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG,
  • mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski.

Informacje o naborze na nowy kierunek będą podane do wiadomości w najbliższych miesiącach. 

W stronę morza

Oprócz uruchomienia nowego kierunku studiów II stopnia, w ofercie Politechniki Gdańskiej znajduje się już podyplomowy kierunek o tej samej nazwie. Obecnie trwa już III edycja studiów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem (pula miejsc kończy się z reguły kilka dni po ogłoszeniu naboru).

Ponadto, władze Politechniki Gdańskiej w połowie maja br. podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Wraz z końcem maja PG otworzyła też Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Centrum MEW oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych. Prowadzi badania numeryczne i eksperymentalne, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską.

1550 wyświetleń