Politechnika Gdańska wśród 11 polskich uczelni w rankingu szanghajskim 2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-23

Politechnika Gdańska wśród 11 polskich uczelni w rankingu szanghajskim 2022

Grafika szara z napisem ranking Shanghajski
Politechnika Gdańska trzeci raz z rzędu została sklasyfikowana w Academic Rankig of World Universities (ARWU), czyli tzw. rankingu szanghajskim, który uznaje się za najbardziej prestiżowy ranking szkół wyższych na świecie. Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni, a publikowany jest ranking z ponad 1000 najlepszych spośród nich. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 11 polskich uczelni.

Metodologia rankingu oparta jest o sześć wskaźników, do których należą:

  • liczba absolwentów z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (tzw. Alumni – 10 proc. wagi),
  • liczba pracowników uczelni z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (Award – 20 proc.),
  • liczba najczęściej cytowanych naukowców świata – zestawienie firmy Clarivate Analytics (HiCi – 20 proc.),
  • liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature oraz Science (N&S – 20 proc.),
  • liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index  Expanded oraz Social Sciences Citation Index na podstawie danych znajdujących się w bazie Web of Science (PUB – 20 proc.),
  • wyniki ważone powyższych pięciu wskaźników podzielone przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni (PCP – 10 proc.).

Politechnika Gdańska w tegorocznym zestawieniu utrzymała pozycję w przedziale 801-900 i odnotowała wzrost punktowy w dwóch wskaźnikach rankingu: PUB oraz PCP.

Co więcej, wśród polskich uczelni sklasyfikowanych w ARWU 2022, PG uzyskała trzeci najwyższy wynik (14 pkt) w ramach wskaźnika PCP (czyli za wynik ważony z pozostałych pięciu wskaźników podzielony przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni). W tegorocznej edycji rankingu cztery polskie uczelnie, w tym Politechnika Gdańska, uzyskały punkty we wskaźniku HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics).

– Ranking szanghajski to jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych klasyfikacji uczelni wyższych na świecie. Sama obecność w nim to duża nobilitacja dla naszej uczelni, zwłaszcza, że udało się nam utrzymać pozycję w rankingu trzeci rok z rzędu. Staramy się, żeby nasza uczelnia z każdym kolejnym rokiem rozwijała się coraz bardziej dynamicznie, stąd obecność w rankingu nie jest dla nas zaskoczeniem, tylko potwierdzeniem właściwie obranego kierunku rozwoju PG – podsumowuje prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Czołówkę tegorocznej edycji rankingu ponownie zdominowały amerykańskie uczelnie – aż 8 spośród nich znalazło się w TOP10. Spośród 11 polskich uczelni ujętych w zestawieniu, najwyższe pozycje zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (przedział 401-500). W tym samym przedziale co PG zostały sklasyfikowane jeszcze dwie uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Więcej informacji o rankingu

1598 wyświetleń