Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-22

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej

Dwa ołówki
17 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, która prowadzona jest przez Politechnikę Gdańską wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy otwarcie przewodu doktorskiego będzie możliwe w dyscyplinie inżynierii chemicznej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 obejmuje 14 dyscyplin naukowych. Proces naboru trwa od 17 kwietnia do 8 maja, do godz. 11.00.

W związku z wynikami ewaluacji w tym roku nie będzie prowadzony nabór do IBW PAN (inżynieria lądowa, geodezja i transport). Wykaz dokumentów wymaganych ze strony kandydatów, szczegółowy harmonogram naboru, a także pula miejsc przypadająca na poszczególne dyscypliny oraz skład komisji rekrutacyjnych, zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 13/2023 z dn. 27 marca 2023 r. 

Zobacz zarządzenie

Każdy doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, ma także możliwość udziału w wielu projektach oraz skorzystania z dodatkowej oferty stypendialnej z projektów IDUB - Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. PG zamierza również wystąpić do NAWA z wnioskiem w ramach nowej edycji programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 

Na kandydatów czeka łącznie 107 miejsc. Udział w rekrutacji wiąże się z opłatą 300 zł. Kandydat przed rejestracją w systemie musi sobie znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować, który go zaakceptuje.

W dniach 20-21 kwietnia stacjonarnie w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla zarejestrowanych wcześniej kandydatów do Szkoły Doktorskiej, którzy nie mają certyfikatu językowego wymaganego przez szkołę. 

Z przebiegiem procesu rekrutacji, harmonogramem i zasadami obowiązującymi dla naboru na r.a. 2023/2024 można zapoznać się na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce > Kandydaci. Informacje dla zainteresowanych będą aktualizowane na bieżąco i prezentowane również w aktualnościach.

892 wyświetleń