Dr inż. Beata Zima laureatką Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-05

Dr inż. Beata Zima laureatką Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki PAN

dr beata Zima
Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa otrzymała Nagrodę Naukową Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2022.  Wyróżnione zostały trzy autorskie i dziesięć współautorskich publikacji w uznanych czasopismach na świecie, za które naukowczyni otrzymała nagrodę I stopnia.

Cykl nagrodzonych publikacji dotyczy nieniszczących metod rozpoznania, lokalizacji oraz oceny różnego typu uszkodzeń w różnych konstrukcjach inżynierskich.

–  Nagroda Komitetu to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka satysfakcja. Stanowi ona potwierdzenie, że moja praca naukowa zmierza w dobrym kierunku, co zawsze dodatkowo motywuje do dalszych, jeszcze większych starań – mówi dr inż. Beata Zima.

Nagrodzone publikacje

Cykl artykułów dr. inż. Beaty Zimy został opublikowany w czasopismach o wysokim czynniku wpływu (IF): "Mechanical Systems and Signal Processing", "Ocean Engineering", "Archives of Civil and Mechanical Engineering", "Measurement", "Ultrasonics", "Composite Structures", "Construction and Building Materials".

Diagnostyka i wykrywanie

Nagrodzone publikacje należy podzielić na dwie części.

Część pierwsza składa się z siedmiu publikacji dotyczących  diagnostyki elementów cienkościennych wykonanych ze stopów metali. Jednym z celów badań było opracowywanie oraz wprowadzenie metody wykrycia i oceny wielkości uszkodzenia z wykorzystaniem jak najmniejszej liczby czujników piezoelektrycznych montowanych na badanej konstrukcji i wykorzystywanych do rejestracji sygnałów. Mniejsza liczba czujników oznacza niższy koszt systemu pomiarowego, mniejszą liczbę danych, a to przekłada się na skrócenie czasu całej analizy.

Druga część to sześć artykułów o wykrywaniu i ocenie stopnia degradacji połączeń adhezyjnych  na granicy beton-stal w elementach żelbetowych z wykorzystaniem fal prowadzonych.  Uszkodzenia w postaci trudnych do wykrycia zamkniętych rozwarstwień mogą lokalnie znacznie obniżać wytrzymałość konstrukcji i powodować powstawanie ognisk korozji.

Dr inż. Beata Zima jest adiunktem w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W roku 2018 ukończyła studia doktoranckie na PG i obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem. Opublikowane prace zostały dotychczas nagrodzone przez: Gdańskie Towarzystwo Naukowe (Wydział IV Nauk Technicznych), Gdański Oddział PAN, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

803 wyświetleń