Do zadań Biura Rektora należy:

  • Obsługa organizacyjna i biurowa sekretariatów rektora i prorektorów.                        
  • Przygotowywanie zarządzeń, pełnomocnictw oraz pism okólnych rektora.
  • Obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń senatu i kolegium rektorskiego:

a)   wysyłanie zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia senatu,
b)   przygotowanie merytoryczne i protokołowanie posiedzeń senatu i kolegium rektorskiego,
c)   prowadzenie rejestru uchwał senatu.

  • Obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady Uczelni, Uczelnianej Komisji Wyborczej, cyklicznych spotkań Władz Uczelni, komisji i zespołów nadzorowanych przez rektora i prorektorów.
  • Organizacja centralnych uroczystości uczelnianych.
  • Prowadzenie rejestrów: zarządzeń rektora, upoważnień i pełnomocnictw rektora, organizacji zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie, pism okólnych rektora, pism okólnych kanclerza, nadanych tytułów Doktora Honoris Causa Politechniki Gdańskiej, przyznanych tytułów Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, przyznanych Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medali Pamiątkowych Politechniki Gdańskiej i Medali Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, przyznanych Odznak Złotego Absolwenta Politechniki Gdańskiej.